Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Zajímavosti a památky

Malebná obec Žeranovice leží v podhůří Hostýnských hor na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka. Nachází se ve členité krajině, částečně leží na kopci, zčásti v údolí. Protíná ji silnice z Holešova do Zlína. Vesnicí protéká potok Žeranovka, z východní části se jí dotýká potok Židelná.

 

Žeranovice se skládají z nejstarší části Bařiny, dále Dědiny, Prosochova, Příhonu, Humen, Na Rybníku, Ke mlýnu a V Hliníku. K vesnici patří také nedaleká osada Bednárna. Obecní polní trati, z nichž některé už zanikly, se jmenují U kaple, V kopcích, Od povětrňáku, Klinky, Za uličku, Nad Bařinú, Padělky, Zadnice, Nad Hřebačkou, Příčky, Dolní Prosochov, Losky, Od Rovně, Mezříčsko, Na Prostředních, Dluhoška. Lipina, na Ulehlách.

 

Zámek Žeranovice

Tvrz v Žeranovicích je v archivních pramenech poprvé zmíněna v roce 1342. Na jejím místě byl v době pobělohorské postaven zámeček, který do dnešní podoby přestavěl hrabě Karel Maximilián Seilern v roce 1852.

Kolem zámku, jehož součásti byl panský dvůr, se odvíjel veškerý hospodářský život. Kromě dvora náležel vrchnosti také pivovar V Hlinřku, chmelnice a vinohrady, o nichž existuje první záznam z roku 1655. Panstvo také vlastnilo palírnu, zrušenou až roku 1892. Tlačírna oleje, zřízená v roce 1829 jistým Dokoupilem v č. 39, byla v provozu do roku 1861.

https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-12967617

 

Zřícenina hradu

Výrazné reliéfní pozůstatky sídla se nacházejí na místě zvaném příznačně Na hrádku, asi 1 km jihovýchodně od stejnojmenné obce na výběžku ze svahu do údolí, dnes navazuje na zemědělsky obdělávané pole. Pahorek jádra je vysoký oproti příkopu 5 - 8 m a je stále velmi výrazný. Na jeho povrchu je mnoho prohlubní, většinou snad pocházejí z původní zástavby, ale amatérské výkopy určitě udělaly své. Odborná sonda, která zachytila podezdívku srubové stavby je stále dobře patrná na severní straně.

Podle archeologických nálezů jsou záznamy datovány od konce 13. století do poloviny 15. století. Psal se po nich roku 1297 Matouš, v roce 1342 markrabě Karel a roku 1373 Hynek z Bouzova. Roku 1381 kupují hrádek bratři z Vítčic. Jak a kdy hrádek zanikl není přesně známé, jisté je že roku 1509 se hrádek už při prodeji zboží neuvádí a byl již pustý.

Více o hradu:

https://zeranovice.cz/hrad-zeranovice

 

Kostel sv. Vavřince

Jednou z nejstarších staveb v obci byl kostel sv. Vavřince, o kterém nacházíme zprávu již v roce 1322. Na jeho místě původně stávala dřevěná kaple. Po zásahu blesku v roce 1893 se ve stropě kostela objevily trhliny a to nakonec vedlo k jeho zbourání. Poslední bohoslužby se zde konaly 9- května 1897, faráři pak našli přístřešek pro náboženské obřady v budově pivovaru.

Poškozený kostel byl věřícími do základů zbourán v nebývalé krátkém čase 8 dní.

Se stavbou nové kostelní budovy, která má oproti staré dvojnásobnou šířku, se začalo v květnu 1897, hrubá stavba byla dokončena ještě v témže roce. První zvon daroval farnosti žeranovicky rodák Josef Potůček, farář z Hulína. Nový svatostánek začal sloužit věřícím 21. října 1900, kdy byl slavnostně vysvěcen.

K farnosti patřily mimo Žeranovice vesnice Racková, Franckovice a Horní Lapač.

Farní budova byla postavena v roce 1759 a stavebně upravena v roce 1914, v pozdějších letech doznala dalších změn. Na farním úřadě se od roku 1784 vedly matriky, do roku 1866 v německém jazyce. Kromě katolických věřících do náboženského života obce zasáhli v 16. a na počátku 17. století také čeští bratři mající neshody s holešovským farářem Janem Sar-kandrem, který nemálo promlouval i do dění zdejší farnosti.

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého

K náboženským symbolům Žeranovic patří také kaple sv. Jana Nepomuckého a dvě sochy, sv. Vendelína u cesty k Holešovu z roku 1760 a sv. Josefa na návrší mezi Žeranovicemi a Lechoticemi, které nechal postavit tehdejší majitel statku, rytíř Josef Schaffenburk.

 

Mlýny

Ve vesnici byly také dva mlýny, které jsou připomínány již roku 1509. První z nich, vodní mlýn, stával na toku Židelná u lesa Borci a dlouho jej vlastnila rodina Dokoupilova.

Druhý mlýn byl větrný a stával na návrší u cesty k Zahnašovicím. V roce 1796 jej jeho první majitel František Hlobila prodal rodině Potůčkových. Mlýn stál do roku 1935, kdy musel být pro značnou zchátralost stržen.

http://www.povetrnik.cz/vetrne-mlyny/detail/57

 

Další pamětihodnosti v obci

https://zeranovice.cz/dalsi-pametihodnosti-v-obci

 

Kalendář akcí

Kontakt

Úřední deska

Foto z obce

Restaurace

Časopis Žeranovják

Mapy.cz