Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu

Přehled místních poplatků

Poplatek Poplatník Sazba poplatku Splatnost
Poplatek ze psů za jednoho psa držitel psa 100 Kč / rok Dle OZV 1/2023 poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč / rok
Poplatek za komunální odpady   občan 600 Kč / rok Dle OZV 3/2023 poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku
Vodné   občan 35 Kč / m3 Dle SM 6/2015 poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku
Stočné   občan 17 kč / m3*
Polatek za pronájem veřejného prostoru   Rozsah a lokality dle OZV 2/2023    

 

* poznámka: dle přílohy č. 12 Vyhl. č. 120/2011 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-120 je stanovena směrná potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok na 35 m3 / rok / osobu. Z této logiky vychází při současně nastavené ceně 17 Kč / m3 na 595 Kč / osobu / rok. V případě jiného množství vypoštěných odpadních vod do systému kanalizace kontaktujete obecní úřad pro úpravu výpočtu ceny za rok 2020. Prokazatelný důvod k úpravě výpočtu je např. využívání vody v domácnosti pouze z měřené vodovodní přípojky, případné mřenéné množství vypouštěných odpadních vod z domácnosti.

 

Možnosti platby

Zájemci o bezhotovostní platbu, nechť kontaktují účetní obce na e-mailové adrese ucetni@zeranovice.cz, nebo na 725 422 150. V případě potřeby je možné poplatky po domluvě rozdělit do více splátek.

Kalendář akcí

Kontakt

Úřední deska

Foto z obce

Restaurace

Časopis Žeranovják

Mapy.cz