DŮLEŽITÉ TELEFONY

Jednotné číslo tísňového volání        112

Hasiči             150    

Zdravotníci     155    

Policie            158    

plyn poruchy , 1239, zákaznická linka 840 11 33 55

Elektrika 800 22 55 77

vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, rozhlas: 724778317

 

 

 

1. Pálení klestí

https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-informacni-servis-evidence-paleni.aspx

 

2. Nouzové otevření dveří

http://www.symo.cz/zamecnik

 

3. Vyproštění automobilu

 

3. Technické pomoc JSDH

velitel jednotky Jiří Vaňhara 605966388

starosta obce 724778317

 

4. Pronájem obecního traktoru vč. řidiče

Cena za 1 kilometr 10,- Kč + 100,- Kč za hodinu řidiče . Objednávky pronájmu na obecním úřadě

 

5. Pronájem žebříku

Cena 200,- Kč za den. Objednávky pronájmu na obecním úřadě

 

6. Pronájem sálu

 

7. Pronájem jednací místnosti zámek

 

8. Úmrtí

povolení výkopu hrobu - starosta obce 724778317

Smuteční obřad v kostele - farář - Ptáček Antonín, Mgr. - 739 344 192

obradní síň Holešov -

výkop hrobu

 

 

Starosta Ing. Antonín Vyňuchal
Žeranovice 1
Starosta@zeranovice.cz
Tel: 724 778 317