DŮLEŽITÉ TELEFONY

Jednotné číslo tísňového volání 112

Hasiči 150    

Zdravotníci 155    

Policie 158

Linka bezpečí 118 845

Rodičovská linka 2 353

 

plyn poruchy , 1239, zákaznická linka 840 11 33 55

Elektrika 800 22 55 77

vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, rozhlas: 724 778 317

 

co dělat v případě mimořádné události:

https://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx

http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi

 

  

1. Pálení klestí

https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-informacni-servis-evidence-paleni.aspx

 

2. Nouzové otevření dveří

http://www.symo.cz/zamecnik

 

3. Vyproštění automobilu a technické pomoc JSDH

velitel jednotky SDH Jiří Vaňhara 605 966 388

starosta obce 724778317

 

4. Pronájem obecního traktoru vč. řidiče

Cena 180,- Kč/h traktoru s vlečkou a řidičem. Objednávky pronájmu na obecním úřadě.

 

5. Pronájem žebříku

Cena 200,- Kč za den. Objednávky pronájmu na obecním úřadě

 

6. Pronájem sál

Plesy a zábavy 6000,- *

Plesy a zábavy pořádané místními spolky 4000,- *

Svatby 4000,- *

Rodinné oslavy 3000,- *

Pohřby 2000,- *

Akce neziskového charakteru 2000,- *

* příplatek za případné další služby, jako je úklid, půjčení nádobí, půjčení a praní ubrusů apod.

Objednávky pronájmu na obecním úřadě

 

7. Pronájem jednací místnosti zámek

Cena 1000,- Kč za den. Objednávky pronájmu na obecním úřadě

 

8. Úmrtí

povolení výkopu hrobu - starosta obce 724778317

Smuteční obřad v kostele - farář - Mgr. Radomír Němeček - 731 621 263

Hrobník - Petr Řepišťák - 605 325 304

 

9. Kmenické práce

HP kámen s.r.o.,Tyršova93, 768 24 Hulín - 739 415 914 /  http://www.hpkamen.cz/kontakt-na-nas

Péče a údržba náhrobků - Triquerta Zlín - 608179327 / http://cistenihrobuzlin.cz/

Kamenictví Šturn Tomáš - 605481382 / t.sturm@seznam.cz

NEDOPORUČITELNÉ: Kamenictví Dolní Lhota - Dione a Kamenictví z Kelče

 

10. Kominíci

Kominictví Šimon Zdráhal - 773 740 574

Topenářský servis - 608 748 989

Kominicttví CJ.L.U.D - 702 882 2158

 

11. Hudební dopravod svateb, oslav...

Monika Ponížilová - 606 325 335