Dne 8.12.2014 byl proveden odběr vzorku vody z obecního vodovodu. Odběr byl proveden bez předchozího upozornění, je objektivní a voda z obecního vodovodu splňuje všechny hodnoty požadované v ČSN pro pitnou vodu. Jedná se o poslední odběr - roku 2014. Celkem bylo provedeno 6 odběru. Od listopadu 2014 budou vzdy zveřejňovány na obecních strankach. VODA