Oznámení výnosu tříkrálové sbírky pořádané českou charitou a farností Žeranovice

Dne 10.1.2015 . Celkový vynos této sbírky v naší obci činní 26 730 kč. Děkujeme všem

občanům Žeranovice kteří na sbírku přispěli a pomohli tak lidem kteří to potřebují .