Za hojné účasti příbuzných jsme přivítali do obce 7 nových občánků. 

Někteří z nich se hlasitě a vytrvale hlásili o slovo. Bohužel jim nebylo

rozumět, jestli s rozhodnutím svých rodičů bydlet v Žeranovicích

souhlasí nebo nesouhlasí.Přejeme jim zdraví, štěstí, lásku  a vydařený život.

Foto