Pátek XX - Hodová zábava pořádá SDH Žeranovice - výletiště

Sobota XX - Vaření guláše

Neděla XX - Mše svatá

                  - Važení guláše - 9:00 - 24:00

                  - Vystoupení Hlahol