Vyvěšeno   Bude sejmuto
50. 11.10.2021

MU Holešov - VV usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu

27.10.2021
49. 24.09.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-04

 
48. 24.09.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 5

 
47. 15.09.2021

MZ - VV opatření obecné povahy

 
45. 09.09.2021

ÚPZS - Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 2. 2021

Příloha

 
44. 09.09.2021 OŽ - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  
42. 07.09.2021 OŽ - VPS 4-2021 se SDH Žeranovice 07.09.2024
41. 07.09.2021 OŽ - VPS 2-2021 s Mysliveckým sdružením Žeranovice 07.09.2024
40. 07.09.2021 OŽ - VPS 1-2021 se SK Žeranovice 07.09.2024
38. 30.08.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 4  
36. 25.08.2021 OŽ - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  
35. 06.08.2021 OŽ - Oznámení o době a místě konání voleb  
34. 06.08.2021 OŽ - Stanovení mimimálního počtu členů okrskových volebních komisí  
33. 19.07.2021 DSO Mikroregion Holešov - oznámení  3-2021  
31. 01.07.2021

DOS Mikroregion Žídelná - Schválená účetní závěrka DSO a závěrečný účet DSO Mikroregion Žídelná za rok 2020

 
29. 30.06.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 3

 
28. 30.06.2021

Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

              Rozvaha

              Výkaz zisku a ztrát

             Příloha k výkazům

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

            Rozvaha PO

            Výkaz zisku a ztrát PO

            Příloha k výkazům PO

            Protokol ke kontrole hospodaření PO

 
18. 20.04.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-02

 
17. 20.04.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 2

 
16. 15.04.2021

DSO Mikroregion Žídelná - rozpočet 2021

 
08. 12.02.2021 DSO Mikroregion Žídelná - informace o zveřejnění  
06. 11.02.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 1  
76. 21.12.2020 OŽ - Schválený rozpočet školy na rok na rok 2021  
75. 21.12.2020 OŽ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu školy 2021-23  
74. 21.12.2020 OŽ - Schválený rozpočet obce na rok na rok 2021  
73. 21.12.2020 OŽ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2021-23  

 

Archiv 2021

Archiv 2020

Archiv 2019

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013