Vyvěšeno   Bude sejmuto
33. 19.07.2021 DSO Mikroregion Holešov - oznámení  3-2021  
32. 12.07.2021 ZK - VV ounámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták,
v rozsahu stavebních objektů SO 701.1, 703.2, 703.4“
13.08.2021
31. 01.07.2021

DOS Mikroregion Žídelná - Schválená účetní závěrka DSO a závěrečný účet DSO Mikroregion Žídelná za rok 2020

 
30. 30.06.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-03

 
29. 30.06.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 3

 
28. 30.06.2021

Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

              Rozvaha

              Výkaz zisku a ztrát

             Příloha k výkazům

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

            Rozvaha PO

            Výkaz zisku a ztrát PO

            Příloha k výkazům PO

            Protokol ke kontrole hospodaření PO

 
18. 20.04.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-02

 
17. 20.04.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 2

 
16. 15.04.2021

DSO Mikroregion Žídelná - rozpočet 2021

 
12. 04.02.2021

DSO Židelná - návrh rozpočtu

 
11. 02.03.2021 Návrh závěrečného účetu DSO Židelná za rok 2020

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

             Údaje o plnění

             Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

 
10. 23.02.2021

Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 2. 2021

Příloha

 
08. 12.02.2021 DSO Mikroregion Žídelná - informace o zveřejnění  
06. 11.02.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 1  
76. 21.12.2020 OŽ - Schválený rozpočet školy na rok na rok 2021  
75. 21.12.2020 OŽ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu školy 2021-23  
74. 21.12.2020 OŽ - Schválený rozpočet obce na rok na rok 2021  
73. 21.12.2020 OŽ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2021-23  

 

Archiv 2021

Archiv 2020

Archiv 2019

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013