Vyvěšeno   Bude sejmuto
04 12.01.2022 OŽ - Výzva k podávní dotace 12.01.2022
03. 07.01.2022 MU Holešov - VV projednání umeny územního plánu 17.02.2022
02. 05.01.2022 OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2022-01  
01. 05.01.2022 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 8  
73. 31.12.2021 OŽ - schválený rozpočet školy na rok 2022  
72. 31.12.2021 OŽ - schválený střednědobý výhled školy na roky 2022-2024  
71. 28.12.2021 OŽ - OZV 1/2021  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  14.01.2022
69. 15.12.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 7  
68. 15.12.2021 OŽ - schválený rozpočet obce 2022  
67. 15.12.2021 OŽ - schválený střednědobý výhled obce 2022-2024  
66. 15.12.2021 DOS Mikroregion Holešovsko - oznámení 4-2021  
65. 29.11.2021 OŽ - návrh rozpočtu školy na rok 2022  
64. 29.11.2021 OŽ - návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2022-2024  
61. 23.11.2021 OŽ - návrh rozpočtu obce na rok 2022  
60. 23.11.2021 OŽ - návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2022-2024  
58. 22.11.2021 DOS Mikroregion Žídelná - návrh rozpotu na rok 2022  
57. 22.11.2021 DOS Mikroregion Žídelná - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026  
56. 09.11.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 6  
52. 18.10.2021 DOS Mikroregion Žídelná - oznámení  
48. 24.09.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 5

 
47. 15.09.2021

MZ - VV opatření obecné povahy

 
45. 09.09.2021

ÚPZS - Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 2. 2021

Příloha

 
42. 07.09.2021 OŽ - VPS 4-2021 se SDH Žeranovice 07.09.2024
41. 07.09.2021 OŽ - VPS 2-2021 s Mysliveckým sdružením Žeranovice 07.09.2024
40. 07.09.2021 OŽ - VPS 1-2021 se SK Žeranovice 07.09.2024
38. 30.08.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 4  
36. 25.08.2021 OŽ - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  
33. 19.07.2021 DSO Mikroregion Holešov - oznámení  3-2021  
28. 30.06.2021

Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

              Rozvaha

              Výkaz zisku a ztrát

             Příloha k výkazům

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

            Rozvaha PO

            Výkaz zisku a ztrát PO

            Příloha k výkazům PO

            Protokol ke kontrole hospodaření PO

 
18. 20.04.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-02

 
17. 20.04.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 2

 
16. 15.04.2021

DSO Mikroregion Žídelná - rozpočet 2021

 
06. 11.02.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 1  
76. 21.12.2020 OŽ - Schválený rozpočet školy na rok na rok 2021  
75. 21.12.2020 OŽ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu školy 2021-23  
74. 21.12.2020 OŽ - Schválený rozpočet obce na rok na rok 2021  
73. 21.12.2020 OŽ - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce 2021-23  

 

Archiv 2021

Archiv 2020

Archiv 2019

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015