-Nařízení SVS o ukončení mimořádných opatření k šíření včelího moru

 Vyvěšeno: 12. 7. 2018

 

-VV-seznámení s odvoláním proti stavebnímu povolení dálnice D49

 Odvolání spolku Vizovické vrchy

 Odvolání Děti Země

 Odvolání spolku Egeria

 Odvolání spolku pro ekologii Kostelec

 Vyvěšeno: 29. 6. 2018

 

- Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva obce

   Vyvěšeno: 29. 5. 2018

 

- Záměr propachtování obecních pozemků k zemědělskému využití

   Vyvěšeno: 24. 5. 2018

 

- Záměr prodeje části pozemku parc. č. 671

   Vyvěšeno: 22. 5. 2018

 

- Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

  Vyvěšeno: 22. 5. 2018 

  Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017

 

 - Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Holešovsko za rok 2017

   Příloha

   Vyvěšeno: 22. 5. 2018

 

VV - Stavební povolení pro stavbu Dálnice D49

   Vyvěšeno: 16. 5. 2018

 

- VV-OOP-stanovení ochranného pásma vodního zdroje Žeranovice "Stará studna"

   Příloha: Katastrální mapa s vyznačením pásma

                     Situace s vyznačením pásma

   Vyvěšeno: 10. 5. 2018

   

 - VV - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

  termín veřejného projednání

  Vyvěšeno: 4. 5. 2018 

 

- Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9. 4. 2018

  Vyvěšeno: 3. 5. 2018

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní

  závěrky a závěrečného účtu DSO Žídelná za rok 2017

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Žídelná na rok 2018

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- VV - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

  poplatníků k dani z nemovitých věcí na rok 2018

   Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- VV - Sdělení - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - D49

  Vyvěšeno: 17. 4. 2018

 

- Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce na rok 2018

   Vyvěšeno: 6. 4. 2018

 

- Seznam majetku s nedostatečnou identifikací - výzva občanům

  Příloha: Seznam nemovitých věcí v k.ú. Žeranovice

  Vyvěšeno: 5. 3. 2018

 

- DSO Mikroregion Holešovsko - schválené rozpočtové dokumenty

  Vyvěšeno: 19. 1. 2018

 

- Schválený rozpočet DSO Mikroregion Holešovsko na rok 2018

  Vyvěšeno: 12. 1. 2018 

 


 

Archiv 2018  

Archiv 2017 

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013