- Rozpočtové opatření 2019 - č. 3

  Vyvěšeno 14. 5. 2019 

 

- EV - oznámení o uskutečnění voleb do EP

  Vyvěšeno: 9. 5. 2019

 

- Rozpočtové opatření 2019 - č. 2

  Vyvěšeno 25. 4. 2019 

 

- EV - oznámení o jmenování zapisovatel okrskové komise

  Vyvěšeno: 9. 4. 2019  

 

- EV - ozámení o sídle volebních okrsků

  Vyvěšeno: 9. 4. 2019 

 

- VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení pro objekty stavby Dálnice D49

  Příloha: Žádost o stavební povolení

  Vyvěšeno: 25. 3. 2019 

 

- Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu

  Vyvěšeno: 22. 3. 2019

 

- Návrh Střednědobého výhledu DSO Mikroregion Žídelná na období 2020 - 2023

  Vyvěšeno: 21. 3. 2019

 

- Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná na rok 2019

  Vyvěšeno: 21. 3. 2019

 

- Konkurz na pracovní místo ředitele / ředitelky ZŠ a MŠ Žeranovice

  Vyvěšeno: 13. 3. 2019

 

- Schválený rozpočet obce na rok 2019

  Vyvěšeno: 11. 3. 2019

 

- Výzva vlastníkům nemovitostí s nedostatečnou identifikací

  Příloha: Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací

  Vyvěšeno: 8. 3. 2019

 

- Rozpočtové opatření 2019 - č. 1

  Vyvěšeno 5. 3. 2019

 

- Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Žeranovice na rok 2019

  Vyvěšeno: 15. 1. 2019

 

- Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko

  Vyvěšeno: 14. 1. 2019

 

- Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 -2021

  Vyvěšeno: 5. 1. 2019

  

Oznámení DSO Mikroregion Žídelná 

  Vyvěšeno: 9. 11. 2018

 

- Schválený Závěrečný účet obce za rok 2017

  Vyvěšeno: 2. 7. 2018

  Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní

  závěrky a závěrečného účtu DSO Žídelná za rok 2017

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Žídelná na rok 2018

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- Schválený Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žeranovice na roky 2018-2020

  Vyvěšeno: 29. 12. 2017

 

Archiv 2019

Archiv 2018  

Archiv 2017 

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013