VV - doručení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

   Vyvěšeno: 12. 11. 2018

 

Oznámení DSO Mikroregion Žídelná 

   Vyvěšeno: 9. 11. 2018

 

VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu - Dálnice D49

   Vyvěšeno: 29. 10. 2018

 

Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice

   Vyvěšeno: 26. 10. 2018

 

- Výsledek voleb do zastupitelstva obce

  Vyvěšeno: 8. 10. 2018 

 

Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva obce

  Vyvěšeno: 13. 9. 2018

 

- Oznámení o termínu prvního zasedání členů OVK

  Vyvěšeno: 6. 9. 2018

 

- Oznámení o termínu a místu konání voleb do zastupitelstva obce

  Vyvěšeno: 6. 9. 2018

 

- Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva obce

  Vyvěšeno: 21. 8. 2018 

 

- Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstva obce

  Vyvěšeno: 13. 8. 2018

 

- Oznámení o stanovení počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce

  Vyvěšeno: 13. 8. 2018

 

- Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce

  Vyvěšeno: 2. 8. 2018

 

- Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko

  Vyvěšeno: 20. 7. 2018

  

- Schválený Závěrečný účet obce za rok 2018

  Vyvěšeno: 2. 7. 2018

  Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní

  závěrky a závěrečného účtu DSO Žídelná za rok 2017

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Žídelná na rok 2018

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce na rok 2018

   Vyvěšeno: 6. 4. 2018

 

- Seznam majetku s nedostatečnou identifikací - výzva občanům

  Příloha: Seznam nemovitých věcí v k.ú. Žeranovice

  Vyvěšeno: 5. 3. 2018

 

- DSO Mikroregion Holešovsko - schválené rozpočtové dokumenty

  Vyvěšeno: 19. 1. 2018

 

- Schválený rozpočet DSO Mikroregion Holešovsko na rok 2018

  Vyvěšeno: 12. 1. 2018 

 


 

Archiv 2018  

Archiv 2017 

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013