Rozpočtové opatření 2019 - č. 5

  Vyvěšeno: 18. 9. 2019

 

 - Mikroregion Holešovsko - oznámení DSO 2019

  Vyvěšeno: 17. 9. 2019

 

- Exekutorský úřad - usnesení o nařízení 1. kola elektronickédražby

  Vyvěšeno 16. 9. 2019

 

SPÚ - oznámení o změně obvodu komplexních pozemkových úprav

  Vyvěšeno 12. 9. 2019

 

- MZ - Opatření obecné povahy

  Vyvěšeno 3. 9. 2019

 

- Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 8. 2019 

  Příloha

  Vyvěšeno: 29. 8. 2019 

 

Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko 2019

  Vyvěšeno: 18. 7. 2019 

 

Rozpočtové opatření 2019 - č. 4

  Vyvěšeno: 28. 6. 2019

 

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

  Vyvěšeno: 28. 6. 2019

  Přílohy:      Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

                    Přílohy k návrhu zavěrečného účtu 2018

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Protokol ke kontrole hospodaření PO

 

- Rozpočtové opatření 2019 - č. 3

  Vyvěšeno 14. 5. 2019 

 

- Rozpočtové opatření 2019 - č. 2

  Vyvěšeno 25. 4. 2019 

 

Rozpočtové opatření 2019 - č. 1

  Vyvěšeno 5. 3. 2019

   

- Schválený rozpočet obce na rok 2019

  Vyvěšeno: 11. 3. 2019

  

- Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Žeranovice na rok 2019

  Vyvěšeno: 15. 1. 2019

 

- Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko

  Vyvěšeno: 14. 1. 2019

 

- Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 -2021

  Vyvěšeno: 5. 1. 2019

  

Oznámení DSO Mikroregion Žídelná 

  Vyvěšeno: 9. 11. 2018

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní

  závěrky a závěrečného účtu DSO Žídelná za rok 2017

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Žídelná na rok 2018

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- Schválený Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žeranovice na roky 2018-2020

  Vyvěšeno: 29. 12. 2017

 

Archiv 2019

Archiv 2018  

Archiv 2017 

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013