VV - Stavební povolení pro stavbu Dálnice D49

   Vyvěšeno: 16. 5. 2018

 

- VV-OOP-stanovení ochranného pásma vodního zdroje Žeranovice "Stará studna"

   Příloha: Katastrální mapa s vyznačením pásma

                     Situace s vyznačením pásma

   Vyvěšeno: 10. 5. 2018

   

 

- VV - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

  termín veřejného projednání

  Vyvěšeno: 4. 5. 2018 

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní

  závěrky a závěrečného účtu DSO Žídelná za rok 2017

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- DSO Žídelná - informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Žídelná na rok 2018

  Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- VV - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

  poplatníků k dani z nemovitých věcí na rok 2018

   Vyvěšeno: 27. 4. 2018

 

- VV - Sdělení - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - D49

  Vyvěšeno: 17. 4. 2018

 

- Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce na rok 2018

   Vyvěšeno: 6. 4. 2018

 

- Seznam majetku s nedostatečnou identifikací - výzva občanům

  Příloha: Seznam nemovitých věcí v k.ú. Žeranovice

  Vyvěšeno: 5. 3. 2018

 

- DSO Mikroregion Holešovsko - schválené rozpočtové dokumenty

  Vyvěšeno: 19. 1. 2018

 

- Schválený rozpočet DSO Mikroregion Holešovsko na rok 2018

  Vyvěšeno: 12. 1. 2018 

 


 

Archiv 2018  

Archiv 2017 

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013