Vyvěšeno   Bude sejmuto
57. 26.09.2022 DOS Mikroregion Holešovsko - oznámení 2022 (rozpočtová opatření)  
56. 22.09.2022 OŽ - Darovací smlouva_SK Žeranovice 22.09.2025
55. 22.09.2022

OŽ - známení o vydání opatření obecné povahy – změny č. 1 územního plánu Žeranovice a doručení územního plánu Žeranovice úplné znění po vydání změny č. 1.

08.10.2022
54. 21.09.2022

KoPÚ Žeranovice - pozvánka na závěrečné jednání

 
53. 15.09.2022

ÚPZS - Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací

Příloha -  stav k 1. 8. 2022

Příloha - Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb.

 
52. 15.09.2022 OŽ - oznámení obce Žeranovice 2022-06  
51. 15.09.2022 OŽ - rozpočtové opatření 2022 č. 4  
48. 12.08.2022 OŽ - Jmenování zastupitele okrskové volební komis 02.10.2022
47. 09.08.2022 OŽ - Stanovení počtu a sídlech volebních okrsků 02.10.2022
45. 03.08.2022

DOS Mikroregion Židelná - oznámení 3-2022  (RO 1/2022)

 
40. 02.07.2022

OŽ - Seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů zastupitelstva obce pro volby do zastupitelstva obce

02.10.2022
37. 23.06.2022 OŽ - oznámení obce Žeranovice 2022-05  
36. 23.06.2022 OŽ - rozpočtové opatření 2022 č. 3  
35. 23.06.2022

OŽ - schválený závěrečný účet obce za 2021

Přílohy:

 Výkaz o plnění rozpočtu

 Rozvaha

 Výkaz zisku a ztrát

 Příloha k výkazům 

 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021

 Rozvaha PO

 Výkaz zisku a ztrát PO

 Příloha k výkazům PO

 Protokol ke kontrole hospodaření PO 

 
26. 20.04.2022 OŽ - VPS - Spolek žen 2022 20.04.2025
25. 20.04.2022 OŽ - VPS - Spolek rybářů 2022 20.04.2025
24. 20.04.2022 OŽ - VPS - SK Žeranovice 2022 20.04.2025
23. 20.04.2022 OŽ - VPS - SDH Žeranovice 2022 20.04.2025
22. 20.04.2022 OŽ - VPS - MS Žeranovice 2022 20.04.2025
21. 20.04.2022

OŽ - VPS - Farnost Žeranovice 2022

20.04.2025
16. 21.03.2022 OŽ - rozpočtové opatření 2022 č. 2  
13. 16.03.2022 OŽ - rozpočtové opatření 2022 č. 1  
73. 31.12.2021 OŽ - schválený rozpočet školy na rok 2022  
72. 31.12.2021 OŽ - schválený střednědobý výhled školy na roky 2022-2024  
68. 15.12.2021 OŽ - schválený rozpočet obce 2022  
67. 15.12.2021 OŽ - schválený střednědobý výhled obce 2022-2024  
42. 07.09.2021 OŽ - VPS 4-2021 se SDH Žeranovice 07.09.2024
41. 07.09.2021 OŽ - VPS 2-2021 s Mysliveckým sdružením Žeranovice 07.09.2024
40. 07.09.2021 OŽ - VPS 1-2021 se SK Žeranovice 07.09.2024

 

Archiv 2022

Archiv 2021

Archiv 2020

Archiv 2019

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015