Starosta obce:

Ing. Antonín Vyňuchal

Místostarosta:

František Gořalík

RNDr. Ladislav Zavadil
Členové zastupitelstva:

Jana Janečková

Josef Vojáček (zemřel 24. 12. 2021)

Miroslav Odstrčilík

JUDr. Stanislav Němec

František Čelůstka

Petra Miklíková

Finanční výbor:

Předsedkyně: Jana Janečková

Členové: Miroslav Odstrčilík

Členové: Ing. Stanislav Diatka

Kontrolní výbor:

Předseda: JUDr. Stanislav Němec

Členové: František Čelůstka

Členové: Jiří Vaňhara

Kulturní a sociální výbor:

Předsedkyně Petra Miklíková

Členové: Jana Janečková

Členové: František Čelůstka

Členové: Simona Zapletalová