Starosta obce:

JUDr. Stanislav Němec

Místostarosta: František Gořalík
Členové zastupitelstva:
Ing. Antonín Vyňuchal

RNDr. Ladislav Zavadil

Josef Vojáček

Zdeňka Fuksová

Jana Janečková

František Čelůstka

Ing. Stanislav Diatka

Finanční výbor: předseda - RNDr. Ladislav Zavadil

člen zas. -  Ing. Stanislav Diatka 

občan - František Tomaník

Kontrolní výbor: předseda - Jana Janečková

člen zas. – Josef Vojaček

občan – Antonín Vyňuchal st.