Bližší informace k seznamu nemovitých věcí se subjekty s nedostatečnou identifikací v katastrálním území  ŽERANOVICE. / Ve většině položek se jedná o pozemky kde není prokazatelný vlastník/

ČÁST SEZNAMU POZEMKŮ

V seznamu  majetku tak jak byl zaslán na Obecní úřad Žeranovice je  442 položek s parcelními čísly pozemků u kterých je nedostatečná identifikace vlastníků.

Až na jednu položku která je vedena na jméno Pavlíčková Marie jsou všechny ostatní na jména rodiny  Seilern Aspangů a Galenů.

Doba pro uplatnění nároků na uvedené pozemky je deset let, tj. do konce roku  2024. Nárok musí být uplatněn v uvedené době prokazatelným způsobem.

Seznam nemovitých věcí je k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

 

                                                                                                                                           JUDr. Stanislav Němec - starosta