Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název:                     Obec Žeranovice

2. Důvod a způsob založení:   Obec Žeranovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

3. Organizační struktura

Obec Žeranovice

            - Zastupitelstvo obce

                        - Starosta (Ing. Antonín Vyňuchal)

                        - Místostarosta (František Gořalík, RNDr. Ladislav Zavadil)

                        - Finanční výbor(Jana Janečková, Miroslav Odstrčilík a Ing. Stanislav Diatka)

                        - Kontrolní výbor (JUDr. Stanislav Němec, František Čelůstka a Jiří Vaňhara)

                        - Kulturní a sociální výbor (Petra Miklíková, Josef Vojáček, Jana Janečková, František Čelůstka a Simona Zapletalová)

- Obecní úřad

                        - Starosta

                        - Podatelna

- CZECHPOINT

                        - správce rozpočtu

                        - pokladna, správa poplatků, mzdová účetní

                        - nájmy, kácení stromů

                        - nálezy, archivace dokumentů

- Obecní Knihovna

- Základní a mateřská škola Žeranovice

4. Kontaktní spojení:             

Obec Žeranovice

Žeranovice 1

769 01 Holešov


Úřední hodiny:          

PO:      7:30-14:00, 14:00-17:00, 19:00-20:00

UT:      7:30-14:00

ST:       7:30-14:00, 14:00-17:00

ČT:      7:30-14:00

 

Telefonní čísla:          

pevná linka OÚ:          573 395 964

Starosta:                       724 778 317

Hospodářka:                725 422 150

Technické služby:        732 465 712

Číslo faxu:                    není

internetové stránky:  www.zeranovice.cz

Adresa e-podatelny:  podatelna@zeranovice.cz

                                       ID datové schránky:    f5nbrmt


Další el. adresy:        

Obec:                           zeranovice@volny.cz

Starosta:                      starosta@zeranovice.cz

Hospodářka:               ucetni@zeranovice.cz


5. Případné platby lze poukázat: č. ú.: 8324691/0100, KB Holešov

6. IČ:                                      00287971

7. DIČ:                                   CZ 00287971

8. Dokumenty                                  

Seznamy hlavních dokumentů:        

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Rozpočet

9. Žádosti o informace:                         volnou formou

10. Příjem žádostí a dalších podánívolnou formou

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací:  nejsou

16. Licenční smlouvy:                               nejsou poskytovány

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2019 - schváleno 9. ZO 6. 2. 2020

Odpověď na dotaz z 19. 8. 2019 / ID zprávy 702928656

Odpověď na dotaz z 2. 9. 2019 / ID zprávy 705850662

2018 - není

2017 - není

2016 - není

Další povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů - GDPR