Uvedený materiál je zpracován sekcí odboru územního plánovaní Me. úřadu Holešov

jako jeden z podkladu pro tvorbu nového územního plánu naší obce.

OBSAHUJE DÍLČÍ NEPŘESNOSTI , KTERÉ BUDOU OPRAVENY.

Žeranovice