Kulturní památky v obci

 

  • Socha svatého Josefa

https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-josefa-12967733

 

Vznik v roce 1759 (investoval Josef Rytíř), přestavěno v roce 1920.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 31323/7-6196.

 

Socha světce v životní velikosti v obvyklém ikonografickém pojetí, stojící na čtyřbokém hranolovitém podstavci, na jehož přední straně je znak Josefa rytíře Schaffenburka, na zadní straně pak nápis:

 

„HANC STATUAM

 

EREXIT EX VOTO

 

PERIL. D. JOSEPHUS

 

S. R. I. E. DE SCHA

 

FFENBURCH D. IN ZIE

 

RANOVITZ ET HLUHOV“.

 

Pod latinským textem český nápis „Přestavěno od rodiny Dokoupilové roku 1920“.

 

Materiál – pískovec.

 

 

 

  • Socha svatého Vendelína

https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-vendelina-12967899 

 

Kvalitní, datovaná, pozdně barokní sochařská práce z roku 1760 (investoval Josef Rytíř).

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 38730/7-6197.

 

Současný stav není originál, v roce 1948 byla provedena věrná kopie od kamenosochaře Oldřicha Dundálka ze Zdounek náklad na zhotovení kopie byl 17616 Kčs které byly vybrány dobrovolnými sbírkami v obci Žeranovice. Kopie sochy byla vysvědcena 5.září 1948.


Z uvedených údajů se lze domnívat, že dnes zbořená lípa vedle sochy pochází z období realizace původní sochy. Do pařezu strouchnivělé lípy byly nasazeny dvě nové mladé lípy, které se ujaly. Původní lípa byla udržována co nejdéle, ale když hrozilo její úplné zborcení byla pokácena.

 

Socha z pískovce na podstavci s latinským nápisem na všech stranách:

 

„S. VENDELINVS EREXIT HANC STATVAM EX VOTO PROPER EI CONSERVATVM A TVE GRASSANTE PECVS COMINVS ZIERANOVITZENSIS ANNO 1760“.

  

Materiál – pískovec.

 

 

 

Kříže v obci

  • Kříž Foulkalčin

Postaven v roce 1889 (Investoři Manželé Foukalovi). 

  

 

 

 

 

  • Kříž na Hřbitově

 

 

 

  • Kříz Zelený

Postaven v roce 1864 (investor Karel hrabě Seilern).

 

V roce 2000 byl zelený kříž demontován odvezen a osazen na rozcestí polních cest směrem k Lechoticím. Na mástě železného kříže je umístěno sousoší Ježíše, Pany Marie a Barabáše. Sousoší bylo vysvěceno biskupem Mons. Josedem Hrdliškou 25. 6. 2000 při biřmování 62 farníků.

 

 

 

 

 

 

POMNÍK PADLÝCH  1. a 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V ŽERANOVICÍCH

 

Výstavba v roce 1932 (investor Farnost Žeranovice, legionáři)

 

Čerpáno: ČR-MZA Brno - SOKA Kroměňž, Fond: fara  Žeranovice B-J-47 (B-j-47), Inventární číslo 72-KŘÍŽE (Opis a doplnění poznámek provedl Vyňuchal Antonín /*1956/ na základě záznamů v Soka)