Obecní úřad Žeranovice     

 

 

 Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice

 

Ustavující zasedání se koná dne 3. listopadu 2014 v 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

 

OBEC ŽERANOVICE

  

Program ustavujícího zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva Žeranovice, které se koná dne 3.11.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Žeranovice.

  

1. Složení slibu členů zastupitelstva obce

2. Určení ověřovatelů zápisu a volební komise

3. Volba starosty, místostarosty

4. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva

5. Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

6. Volba předsedů a členů výborů a komisí zastupitelstva obce

7. Diskuse

8. Usnesení

   

Antonín Dokoupil

starosta obce Žeranovice

  

V Žeranovicích 27.10.2014.