Evidence právních předpisů obce Žeranovice

 

Účinné obecně závazné vyhlášky obce Žeranovice

 

OZV 1/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  účinnost - 1. 1. 2020

 

OZV 2/2019 - o místním poplatku ze psů

  účinnost - 1. 1. 2020

 

OZV 3/2019 - která ruší OZV 1/2015 - systém nakládání s odpady

  účinnost - 1. 1. 2020

 

- OZV 1/2015 - vyhláška o odpadech

   účinnost - 1. 1. 2016

 

- OZV 2/2015 - vyhláška o místních poplatcích

   Přiloha

   účinnost - 1. 1. 2016

 

- OZV 3/2015 - vyhláška o pohybu psů

   Příloha

   účinnost - 1. 1. 2016

 

Účinné nařízení obce Žeranovice


NO 1/2013 - o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s pronájmem hrobových míst

  účinnost - 1. 1. 2020


- NO 1/2017 - kterým se vydává tržní řád

  účinnost - 1. 1. 2020

 

Hřbitovní řád

  účinnost - 1. 1. 2020

  

Program rozvoje obce Žeranovice na r. 2020-2024

  účinnost - 19. 12. 2019