Evidence právních předpisů obce Žeranovice

 

Účinné obecně závazné vyhlášky obce Žeranovice

Číslo OZV Název právního předpisu schválení nabytí platnosti nabytí účinnosti
1/2021

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

14.12.20221 28.12.2021 13.01.2022
3/2019

OZV, která ruší OZV 1/2015 - systém nakládání s odpady

19.12.2019 20.12.2019 01.01.2020
2/2019

OZV o místním poplatku ze psů

19.12.2019 20.12.2019 01.01.2020
1/2019

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

19.12.2019 20.12.2019 01.01.2020
2/2017

OZV která mění OZV 2/2015 - o místních poplatcích

20.12.2017 11.01.2018  26.01.2018
3/2015

OZV, kterou se sztanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranství v obci

Příloha

26.11.2015 08.12.2015 01.01.2016
2/2015

OZV o místních poplatcích

Přiloha

01.01.2016 08.12.2015 01.01.2016

 

 

 

Účinné nařízení obce Žeranovice

NO 1/2013 - o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby poskytované v souvislosti s pronájmem hrobových míst

  účinnost - 1. 1. 2020

 

- NO 1/2017 - kterým se vydává tržní řád

  účinnost - 1. 1. 2020

 

Hřbitovní řád

  účinnost - 1. 1. 2020

  

Program rozvoje obce Žeranovice na r. 2020-2024

  účinnost - 19. 12. 2019