Stanovená ceny vody a stočné od roku 2020:

voda                      35,- Kč / m3

stočné                   17,- Kč / m3

 

poznámka: dle přílohy č. 12 Vyhl. č. 120/2011 Sb.  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-120  je stanovena směrná potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok na 35 m3 / rok / osobu. Z této logiky vychází při současně nastavené ceně 17 Kč / m3 na 595 (zaokrouhledno 600) Kč / osobu / rok. V případě jiného množství vypoštěných odpadních vod do systému kanalizace kontaktujete obecní úřad pro úpravu výpočtu ceny za rok 2020. Prokazatelný důvod k úpravě výpočtu je např. využívání vody v domácnosti pouze z měřené vodovodní přípojky, případné mřenéné množství vypouštěných odpadních vod z domácnosti.

 

 

Stanovená ceny vody a stočné od roku 2017:

voda                        25,- Kč / m3

stočné                   600,- Kč / osoba / rok