Malebná obec Žeranovice leží v podhůří Hostýnských hor na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka. Nachází se ve členité krajině, částečně leží na kopci, zčásti v údolí. Protíná ji silnice z Holešova do Zlína. Vesnicí protéká potok Žeranovka, z východní části se jí dotýká potok Židelná.

 

Žeranovice se skládají z nejstarší části Bařiny, dále Dědiny, Prosochova, Příhonu, Humen, Na Rybníku, Ke mlýnu a V Hliníku. K vesnici patří také nedaleká osada Bednárna. Obecní polní trati, z nichž některé už zanikly, se jmenují U kaple, V kopcích, Od povětrňáku, Klinky, Za uličku, Nad Bařinú, Padělky, Zadnice, Nad Hřebačkou, Příčky, Dolní Prosochov, Losky, Od Rovně, Mezříčsko, Na Prostředních, Dluhoška, Lipina, na Ulehlách.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu...