Komentář:

 - od začátku roku 2015 byly provedeny dva rozbory  kvality vody z obecního vodovodu

- První byl proveden 26.února a jeho výsledky byly ve dvou ukazatelích nevyhovující, jednalo se o  dusičnany  NO3, kde byla povolená norma překročena o 16 mg na litr. Dále bylo překročeno    povolené množství koliformních bakterií.

-v kontrolované vodě bylo velmi malé množství chloru - Cl2 0,05mg/l, norma je do 0,3mg/l

-ihned byla vyrozuměna firma Valeon která pro naši obec zajišťuje servis provozu  dávkovače chloru a   úpravny dusičnanů.

- firma Valeon provedla  servisní prohlídku a nezjistila poruchu funkčnosti těchto zařízení

Závěr:

 Pravděpodobnou příčinou překročení  dvou limitů byla nízká hladina chemikálií  v zásobnících úpravny.  Byl přijat nový pracovník, který bude zajišťovat provoz úpravny. Byl odborně proškolen přímo pracovníkem firmy Valeon.  Průběžné kontroly vody  kontrolní soupravou  bude  provádět dvakrát týdně a jejich výsledky bude  zapisovat do provozní dokumentace vodojemu.

-Druhý odběr a rozbor byl proveden  5.3. 2015 a ve všech ukazatelích byly výsledky v normě. Obsah dusičnanů byl snížen na 29mg/litr.Oba protokoly s jednotlivými ukazateli jsou přiloženy.

(Pro zobrazení rozboru klikněte na modře zvýrazněné)

                                                                                                     St. Němec – starosta obce