Přehled místních poplatků

  

Poplatek

Poplatník

Sazba poplatku

Splatnost

Poplatek ze psů

za jednoho psa

držitel psa

80 kč / rok

Dle OZV 2/2019 poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

70 kč / rok

Poplatek za komunální odpady

občan

400 kč / rok

Dle OZV 2/2015 poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku

Vodné

občan

35 kč / m3

Dle SM 6/2015 poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku

Stočné

občan

  17 kč / m3*

Polatek za pronájem veřejného prostoru

Rozsah a lokality dle OZV 1/2019

* poznámka: dle přílohy č. 12 Vyhl. č. 120/2011 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-120 je stanovena směrná potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok na 35 m3 / rok / osobu. Z této logiky vychází při současně nastavené ceně 17 Kč / m3 na 595 Kč / osobu / rok. V případě jiného množství vypoštěných odpadních vod do systému kanalizace kontaktujete obecní úřad pro úpravu výpočtu ceny za rok 2020. Prokazatelný důvod k úpravě výpočtu je např. využívání vody v domácnosti pouze z měřené vodovodní přípojky, případné mřenéné množství vypouštěných odpadních vod z domácnosti.

 

Možnosti platby

Zájemci o bezhotovostní platbu, nechť kontaktují účetní obce na e-mailové adrese ucetni@zeranovice.cz, nebo na tel. 725422150. V případě potřeby je možné poplatky po domluvě rozdělit do více splátek.

Formuláře:

Formulář o osvobození poplatku za odpad