Dne 22.listopadu 2015 se na sále „U Sedlářů“ uskutečnilo setkání harmonikářů – heligonkářů. Pořadatelem setkání byla naše obec za přispění Zlínského kraje. Setkání se zúčastnilo  čtyřicet účinkujících včetně zástupců Slovenské republiky. Vystoupení moderovala Hanka Helsnerová a probíhalo v přátelské, srdečné atmosféře a pokračovalo volnou zábavou až do večerních hodin. Program obohatilo i vystoupení souboru Valášek. Jeho interpreti předvedli, že to s cimbálem i housličkami umí a moc se líbili.

Škoda, že se této akce nezúčastnilo více diváků z řad občanů, ti kteří přišli byli odměněni hezkým kulturním zážitkem  a někteří si pobrukovali lidovky ještě při cestě domů.

Jménem obecního zastupitelstva děkuji také všem pořadatelům kteří se na přípravě této akce podíleli, především  spolku žen, členům SDH Žeranovice, členům rybářského spolku a Edovi a Hance. Zvláštní poděkování patří panu  inženýru Vyňuchalovi staršímu a místostarostovi panu Gořalíkovi a členům jeho  komise za celkovou organizaci setkání od přípravy až po finále. FOTO  ZDE

Děkuji a všichni se těšíme na další setkání.    Starosta: JUDr. Stanislav Němec