Kontaktní údaje

https://www.farnostzeranovice.cz/index.php


 

 

Jednou z nejstarších staveb v obci byl kostel sv. Vavřince, o kterém nacházíme zprávu již v roce 1322. Na jeho místě původně stávala dřevěná kaple. Po zásahu blesku v roce 1893 se ve stropě kostela objevily trhliny a to nakonec vedlo k jeho zbourání. Poslední bohoslužby se zde konaly 9- května 1897, faráři pak našli přístřešek pro náboženské obřady v budově pivovaru.

 

 

Poškozený kostel byl věřícími do základů zbourán v nebývalé krátkém čase 8 dní.

 

Se stavbou nové kostelní budovy, která má oproti staré dvojnásobnou šířku, se začalo v květnu 1897, hrubá stavba byla dokončena ještě v témže roce. První zvon daroval farnosti žeranovicky rodák Josef Potůček, farář z Hulína. Nový svatostánek začal sloužit věřícím 21. října 1900, kdy byl slavnostně vysvěcen.

 

K farnosti patřily mimo Žeranovice vesnice Racková, Franckovice a Horní Lapač.

 

OltářFarní budova byla postavena v roce 1759 a stavebně upravena v roce 1914, v pozdějších letech doznala dalších změn. Na farním úřadě se od roku 1784 vedly matriky, do roku 1866 v německém jazyce. Kromě katolických věřících do náboženského života obce zasáhli v 16. a na počátku 17. století také čeští bratři mající neshody s holešovským farářem Janem Sar-kandrem, který nemálo promlouval i do dění zdejší farnosti.

 

 

NÁBOŽENSKÉ SYMBOLY

OltářK náboženským symbolům Žeranovic patří také kaple sv. Jana Nepomuckého a dvě sochy, sv. Vendelína u cesty k Holešovu z roku 1760 a sv. Josefa na návrší mezi Žeranovicemi a Lechoticemi, které nechal postavit tehdejší majitel statku, rytíř Josef Schaffenburk.

 

Svoji historii má také tzv. Černý kříž, nacházející se na hranici katastru obce. Za vesnicí směrem na Zlín se nachází kamenný kříž, nazývaný občany odpradávna Fukalčin.