Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí dotace  

Sportovní klub Žeranovice, z.s. za podpory dotace ze Zlínského kraje mohla v roce 2022 pro mládež místního  klubu zakoupit sportovní vybavení a pomůcky, materiál na drobné opravy, údržbu areálu sportoviště, ostatní služby a na trenérskou činnost.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat za poskytnutou dotaci od Zlínského kraje.