Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí dotace  

Rybáři Žeranovice, z.s. za podpory dotace ze Zlínského kraje mohla v roce 2022 pro mládež rybřského spolku.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat za poskytnutou dotaci od Zlínského kraje.