Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na opravu zámku Žeranovice 

Obec Žeranovice také za podpory dotace z fondu Zlínského kraje (KUL03-21/048) v roce 2021 opravila střechu zámku Žeranovice v celkovém rozsahu 437 m2.

celková finanční dotace ZK je 300 000 Kč.

 

 

 

Tímto bychom chtěli poděkovat za poskytnutou dotaci od Zlínského kraje.