V roce 2020 jsme se zapojili jedním projektem do programu RP 17-20 Podpora zmírnění následků sucha v lesích:

 

• DT 2 – Projekt „Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a  oplůtků“ je financován Zlínským krajem