Poděkování Ministerstvu kultury za poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - zámku č. p. 1  na opravu zámku Žeranovice

Obec Žeranovice také za podpory Ministerstva kultury v roce 2021 opravila střechu zámku Žeranovice v celkovém rozsahu 437 m2.

celková finanční podpora MK je 209 000 Kč.

 

 

 

Tímto bychom chtěli poděkovat Ministerstva kultury a městu Holešov.