Hlavním cílem projektu je vytvořit dlouhodobě dostupného nájemního sociální bydlení v obci Žeranovice, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu. Nástrojem dosažení uvedeného cíle je vytvoření bytových prostor pro potřeby sociálního bydlení. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy č. p. 127, ve kterém vzniknou dvě bytové jednotky.


Projekt Rozvoj sociální bydlení v obci Žeranovice je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 11/2019 – 06/2020