V pátek 3. června 2016 od 16.00 hodin na hřišti v Cihelně bude probíhat ,,Dětský den“  Na programu bude vystoupení ,,koník a pes“,různé soutěže, skákací hrad, ukázka zemědělské techniky od KLM Míškovice a další atrakce. Občerstvení je zajištěno. Zváni jsou nejen malí ale i  dospělí občané.