Informace o Czechpoint Žeranovice

 

Co je to Czech POINT

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti poskytují kontaktní místa tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

 

Ověřené výstupy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit pro vyhledání svého požadavku tyto informace:

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví (pokud nezná číslo listu vlastnictví, musí znát číslo budovy nebo číslo parcely)

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (občanský průkaz nebo cestovní pas).

 

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu (doložit k prokázání totožnosti) a bylo jim přiděleno rodné číslo.

 

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit úředně ověřenou plnou moc (vzor!!!) a svoji totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas).Ceník

Výpis z evidence Cena za 1. stránku Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč bez ohledu na počet stran
Výpis bodového systému řidiče 20,- Kč bez ohledu na počet stran