Archiv 2022

 

  Vyvěšeno   Bude sejmuto
58. 04.10.2022

OŽ - návrh programu ustavujícího zastupitelstva obce

21.10.2022
57. 26.09.2022

DOS Mikroregion Holešovsko - oznámení 2022 (rozpočtová opatření 2)

19.10.2022
55. 22.09.2022

OŽ - známení o vydání opatření obecné povahy – změny č. 1 územního plánu Žeranovice a doručení územního plánu Žeranovice úplné znění po vydání změny č. 1.

08.10.2022
54. 21.09.2022

KoPÚ Žeranovice - pozvánka na závěrečné jednání

07.10.2022
52. 15.09.2022

OŽ - oznámení obce Žeranovice 2022-06

24.10.2022
51. 15.09.2022

OŽ - rozpočtové opatření 2022 č. 4

 
50. 22.08.2022

OŽ - Návrh progranu 21. zastupitelstva obce

09.09.2022
49. 22.08.2022

OŽ - Záměr prodat část pozemků parc. č. 670/1 a 674/1 v k. ú. Žeranovice

09.09.2022
48. 12.08.2022 OŽ - Jmenování zastupitele okrskové volební komis 03.10.2022
47. 09.08.2022

OŽ - Stanovení počtu a sídlech volebních okrsků

03.10.2022
46. 05.08.2022

VV - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Žeranovice v uplynulém období 2017-06/2022

07.09.2022
44. 01.08.2022

MU Holešov - VV - Usnesení o lhůtě

17.08.2022
43. 01.08.2022

MU Holešov - VV - Oznámení nového projednání vodoprávního řízení seznámení s podklady pro rozhodnutí

17.08.2022
42.  20.07.2022

MD - VV - Změna č. 3 územního rozhodnutí Městského úřadu Holešov č. j. SŘ/9909/2004/Sa ze dne 15.11.2004

přílohy:

 Závazná stanoviska Městského úřadu Holešov č. j. HOL-11614/2022/ŽP/KTI ze dne 08.06.2022

 Sdělení Magistrátu města Zlína zn. MMZL 082747/2022 ze dne 24.06.2022

 Vyjádření KÚ OŽPZ č. j. KUZL 25591/2022 ze dne 24.03.2022

 Výzva ministerstva č. j. MD-8371/2022-930/16 ze dne 26.04.2022

04.08.2022
41. 11.07.2022

ZK - VV – doručení návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje ZK uplynulém období 2018-2022

12.08. 2022
40. 02.07.2022

OŽ - Seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů zastupitelstva obce pro volby do zastupitelstva obce

03.10.2022
39. 29.06.2022

DOS Mikroregion Holešovsko - oznámení 2022 (schválený závěrečný účet DOS)

26.09.2022
38. 29.06.2022

DOS Mikroregion Židelná - oznámení 2-2022  (schválený závěrečný účet DOS)

03.08.2022
37. 23.06.202

OŽ - oznámení obce Žeranovice 2022-05

15.09.2022
34. 07.06.2022

SPU - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Žeranovice a části k.ú. Dolní Ves

21.07.2022
33. 06.06.2022

OŽ - Návrh progranu 20. zastupitelstva obce

17.06.2022
32. 01.06.2022

OŽ - Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 781/2 v k. ú. Žeranovice

17.06.2022
31. 01.06.2022

OŽ - Záměr prodat část pozemků parc. č. 670/1 a 674/1 v k. ú. Žeranovice

17.06.2022
30. 20.05.2022

Návrh závěrečného účtu DSO Holešovsko za rok 2021

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

            Výkaz zisku a ztrát

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021

10.06.2022
29. 11.05.2022

Návrh závěrečného účtu DSO Židelná za rok 2021

Přílohy:  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021

            Rozvaha 

            Výkaz zisku a ztrát

            Příloha ZÚ

            Výkaz o plnění rozpočtu  

28.06.2022
28. 10.05.2022

MU Holešov - VV Usnesen o prodloužení lhůty k provedení úkonu

06.06.2022
27. 09.05.2022

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2022-04

23.06.2022
20. 09.05.2022

OŽ - Návrh závěrečného účtu obce za 2021

Přílohy:

 Výkaz o plnění rozpočtu

 Rozvaha

 Výkaz zisku a ztrát

 Příloha k výkazům 

 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021

 Rozvaha PO

 Výkaz zisku a ztrát PO

 Příloha k výkazům PO

 Protokol ke kontrole hospodaření PO

23.06.2022
19. 03.05.2022

OŽ - Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné

06.06.2022
18. 27.04.2022

FU - VV zpřístupněn k nahlédnutí

10.06.2022
17. 21.03.2022

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2022-03

09.05.2022
16. 21.03.2022

OŽ - Rozpočtové opatření 2022 - č. 2

 
15. 18.03.2022

MD - VV - seznámení s podklady v rozsahu pochybení KÚ MD

Příloha 1

Příloha 2

příloha 3

příloha 4

 
14. 16.03.2022

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2022-02

21.03.2022
12. 07.03.2022

ZK - VV aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZK

31.03.2022
11. 07.03.2022

OŽ - Doplnění návrhu programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice

11.03.2022
10. 01.03.2022

OŽ - Návrhu programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice

11.03.2022
09. 22.02.2022

OŽ - Oznámení záměru prodat pozemky par. č. 533/17

11.03.2022
08. 07.02.2022

MU Holešov - VV usnesení o prodloužení lhuty k provedení úkonu

23.02.2022
07. 02.02.2022

MZ - Oznámení o vydání opatření  obecné povahy - národní plán povodí Labe, Dunajem Odry

Přílohy

22.02.2022
06. 21.01.2022

DOS Mikroregion Židelná - oznámení 1-2022

29.06.2022
05. 20.01.2022

ZK - VV vyrozumění o padaném odvoláni D49

Přílohy

11.02.2022
04. 12.01.2022 OŽ - Výzva k podávní dotace 22.02.2022
03. 07.01.2022 MU Holešov - VV projednání zmeny územního plánu 22.02.2022
02. 05.01.2022 OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2022-01 16.03.2022
01. 05.01.2022 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 8 23.06.2022