Archiv 2021

 

46. 14.09.2021

OŽ - Dopnění návrh programu 17 zastupitelstva obce

24.09.2021
43. 13.09.2021

OŽ - Návrh programu 17 zastupitelstva obce

24.09.2021
39. 06.09.2021

OŽ - Oznámení záměru prodat pozemky par. č. 533/19, 533/22, 533/23, 533/24

24.09.2021
37. 25.08.2021

MD - VV Oznámení o doplnění podkladů pro vydání společního rozhodnutí - D49

13.09.2021
32. 12.07.2021

ZK - VV ounámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták,
v rozsahu stavebních objektů SO 701.1, 703.2, 703.4“

13.08.2021
30. 30.06.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-03

24.09.2021
27. 14.06.2021

Návrh závěrečného účtu SMOVM za rok 2020

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

            Inventarizační zpráva

28.06.2021
26. 14.06.2021

Návrh programu 15 zastupitelstva obce

28.06.2021
25. 10.06.2021

Návrh závěrečného účtu DSO Holešovsko za rok 2020

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

28.06.2021
24. 03.06.2021

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

              Rozvaha

              Výkaz zisku a ztrát

             Příloha k výkazům

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

            Rozvaha PO

            Výkaz zisku a ztrát PO

            Příloha k výkazům PO

            Protokol ke kontrole hospodaření PO

28.06.2021
23. 01.06.2021

MD - VV vyrozumění účastníka řízení

28.06.2021
22. 01.06.2021

MZ - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

návrh OOP NPP Odry

návrh OOP NPP Dunaje

návrh OOP NPP Labe

Seznam obci dle oblasti povodí 

22.06.2021
21. 13.06.2021 DSO Mikroregion Holešov - oznámení  2-2021 19.07.2021
20. 29.04.2021

DSO Mikroregion Holešov - oznámení  1-2021

13.05.2021
19. 23.04.2021

FUZK - Veřejná vyhláška

04.06.2021
18. 20.04.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-02

28.06.2021
15. 09.04.2021

ZK - VV - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZK a oznámení konání veřejného projednání

25.05.2021
14. 01.04.2021

OŽ - Návrh progranu 15. Zastupitelstva obce

16.04.2021
13. 30.03.2021

OŽ - oznámení záměru prodat pozemky par. č. 533/16, 533/22, 533/25

16.04.2021
12. 03.03.2021

DSO Židelná - návrh rozpočtu

24.09.2021
11. 03.03.2021

Návrh závěrečného účetu DSO Židelná za rok 2020

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

             Údaje o plnění

             Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

24.09.2021
10. 23.02.2021

Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 2. 2021

Příloha

09.09.2021
09. 19.02.2021

MD - veřejná vyhláška D49

Přílohy:

01_Stavební povoleni

02_Doplneni rozkladu VV

03_Rozklad VV

04_Doplneni rozkladu Lauterkrancova

05_Rozklad Lauterkrancova

06_Doplneni rozkladu Dreksler

07_Rozklad Dreksler

08_Doplneni_rozkladu_Kostelec

09_Rozklad Kostelec

10_Doplnění Detizeme

11_Rozklad Detizeme

12_Doplnění Egeria

13_Rozklad Eegeria

06.03.2021
07. 11.02.2021 OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-01 20.04.2021
05. 09.02.2021 MU Holešov - přerušení řízení D49 22.02.2021
04. 18.01.2021 OŽ - Doplnění návrhu programu 14. ZO 05.02.2021
03. 25.01.2021 OŽ - Návrh programu 14. ZO 05.02.2021
02. 25.01.2021 OŽ - Záměr pronajmout pozemek par. č. 670/01 05.02.2021
01. 21.01.2021 OŽ - Záměr prodat pozemek par. č. 533/21 05.02.2021