Archiv 2021

 

74. 31.12.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-06

05.01.2022
73. 31.12.2021 OŽ - schválený rozpočet školy na rok 2022  
72. 31.12.2021

OŽ - schválený střednědobý výhled školy na roky 2022-2024

 
71. 28.12.2021

OŽ - OZV 1/2021  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

20.01.2021
70 15.12.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-05

31.12.2021
69. 15.12.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 7 23.06.2022
68. 15.12.2021 OŽ - schválený rozpočet obce 2022  
67. 15.12.2021

OŽ - schválený střednědobý výhled obce 2022-2024

 
66. 15.12.2021

DOS Mikroregion Holešovsko - oznámení 4-2021

 
65. 29.11.2021

OŽ - návrh rozpočtu školy na rok 2022

 
64. 29.11.2021

OŽ - návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2022-2024

 
63. 29.11.2021

OŽ - Program 18. zastupitelstva obce

15.12.2021
62. 29.11.2021 OŽ - Návrh rozpočtu obce na rok 2022 15.12.2021
61. 29.11.2021

OŽ - Návrh středně dobého výhledu rozpočtu obce 2022-24

15.12.2021
60. 27.11.2021

OŽ - Záměr prodat úpzemek par. č. 533/25 k. ú. Žeranovice

15.12.2021
59. 22.11.2021

ZK - VV - rozhodnutí změny územního rozhodnutí (protihlukové stěny D49)

grafická příloha

15.12.2021
58. 22.11.2021 DOS Mikroregion Žídelná - návrh rozpotu na rok 2022  
57. 22.11.20221

DOS Mikroregion Žídelná - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026

 
56. 09.11.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 6

23.06.2022
55. 09.11.2021

MD - Rozhodnutí ministra dopravy ve věci 6 rozkladů (Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták)

29.11.2021
54. 21.10.2021

ZK - Výzva k seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí - D49

12.11.2021
53. 20.10.2021

DSO Mikroregion Holešov - návrh rozpočtu na rok 2022

06.11.2021
52. 18.10.2021

DOS Mikroregion Žídelná - oznámení

29.06.2022
51. 18.10.2021

OŽ - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

12.11.2021
50. 11.10.2021

MU Holešov - VV usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu

12.11.2021
49. 24.09.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-04

15.12.2021
48. 24.09.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 5

23.06.2022
47. 15.9.2021

MZ - VV opatření obecné povahy

16.10.2021
46. 14.09.2021

OŽ - Dopnění návrh programu 17 zastupitelstva obce

24.09.2021
45. 09.09.2021

ÚPZS - Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 2. 2021

Příloha

 
44. 09.09.20221

OŽ - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

19.10.2021
43. 13.09.2021

OŽ - Návrh programu 17 zastupitelstva obce

24.09.2021
42. 07.09.2021

OŽ - VPS 4-2021 se SDH Žeranovice

 
41. 07.09.2021

OŽ - VPS 2-2021 s Mysliveckým sdružením Žeranovice

 
40. 07.09.2021

OŽ - VPS 1-2021 se SK Žeranovice

 
39. 06.09.2021

OŽ - Oznámení záměru prodat pozemky par. č. 533/19, 533/22, 533/23, 533/24

24.09.2021
38. 30.08.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 4

23.06.2022
37. 25.08.2021

MD - VV Oznámení o doplnění podkladů pro vydání společního rozhodnutí - D49

13.09.2021
36. 25.08.2021

OŽ - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

19.10.2021
35. 09.08.2021

OŽ - Oznámení o době a místě konání voleb

19.10.2021
34. 09.08.2021

OŽ - Stanovení mimimálního počtu členů okrskových volebních komisí

19.10.2021
33. 19.07.2021

DSO Mikroregion Holešov - oznámení  3-2021

15.12.2021
32. 12.07.2021

ZK - VV ounámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták,
v rozsahu stavebních objektů SO 701.1, 703.2, 703.4“

13.08.2021
31. 01.07.2021

DOS Mikroregion Žídelná - Schválená účetní závěrka DSO a závěrečný účet DSO Mikroregion Žídelná za rok 2020

19.10.2021
30. 30.06.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-03

24.09.2021
29. 30.06.2021

OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 3

 
28. 30.06.2021

Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

              Rozvaha

              Výkaz zisku a ztrát

             Příloha k výkazům

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

            Rozvaha PO

            Výkaz zisku a ztrát PO

            Příloha k výkazům PO

            Protokol ke kontrole hospodaření PO

23.06.2022
27. 14.06.2021

Návrh závěrečného účtu SMOVM za rok 2020

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

            Inventarizační zpráva

28.06.2021
26. 14.06.2021

Návrh programu 15 zastupitelstva obce

28.06.2021
25. 10.06.2021

Návrh závěrečného účtu DSO Holešovsko za rok 2020

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

28.06.2021
24. 03.06.2021

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

              Rozvaha

              Výkaz zisku a ztrát

             Příloha k výkazům

            Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

            Rozvaha PO

            Výkaz zisku a ztrát PO

            Příloha k výkazům PO

            Protokol ke kontrole hospodaření PO

28.06.2021
23. 01.06.2021

MD - VV vyrozumění účastníka řízení

28.06.2021
22. 01.06.2021

MZ - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

návrh OOP NPP Odry

návrh OOP NPP Dunaje

návrh OOP NPP Labe

Seznam obci dle oblasti povodí 

22.06.2021
21. 13.06.2021 DSO Mikroregion Holešov - oznámení  2-2021 19.07.2021
20. 29.04.2021

DSO Mikroregion Holešov - oznámení  1-2021

13.05.2021
19. 23.04.2021

FUZK - Veřejná vyhláška

04.06.2021
18. 20.04.2021

OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-02

28.06.2021
17. 20.04.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 2 23.06.2022
16. 15.04.2021 DSO Mikroregion Žídelná - rozpočet 2021   
15. 09.04.2021

ZK - VV - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZK a oznámení konání veřejného projednání

25.05.2021
14. 01.04.2021

OŽ - Návrh progranu 15. Zastupitelstva obce

16.04.2021
13. 30.03.2021

OŽ - Oznámení záměru prodat pozemky par. č. 533/16, 533/22, 533/25

16.04.2021
12. 03.03.2021

DSO Židelná - návrh rozpočtu

24.09.2021
11. 03.03.2021

Návrh závěrečného účetu DSO Židelná za rok 2020

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

             Údaje o plnění

             Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

24.09.2021
10. 23.02.2021

Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 2. 2021

Příloha

09.09.2021
09. 19.02.2021

MD - veřejná vyhláška D49

Přílohy:

01_Stavební povoleni

02_Doplneni rozkladu VV

03_Rozklad VV

04_Doplneni rozkladu Lauterkrancova

05_Rozklad Lauterkrancova

06_Doplneni rozkladu Dreksler

07_Rozklad Dreksler

08_Doplneni_rozkladu_Kostelec

09_Rozklad Kostelec

10_Doplnění Detizeme

11_Rozklad Detizeme

12_Doplnění Egeria

13_Rozklad Eegeria

06.03.2021
08. 12.02.2021 DSO Mikroregion Žídelná - informace o zveřejnění 19.10.2021
07. 11.02.2021 OŽ - Oznámení obce Žeranovice 2021-01 20.04.2021
06. 11.02.2021 OŽ - Rozpočtové opatření 2021 - č. 1 23.06.2022
05. 09.02.2021 MU Holešov - přerušení řízení D49 22.02.2021
04. 18.01.2021 OŽ - Doplnění návrhu programu 14. ZO 05.02.2021
03. 25.01.2021 OŽ - Návrh programu 14. ZO 05.02.2021
02. 25.01.2021 OŽ - Záměr pronajmout pozemek par. č. 670/01 05.02.2021
01. 21.01.2021 OŽ - Záměr prodat pozemek par. č. 533/21 05.02.2021