rchiv 2020

  Vyvěšeno   Sejmuto
40. 17.06.2020 MU Holešov - Seznámení s odvoláním 07.07.2020
39. 17.06.2020 MU Holešov - Stavební povolení k vodním dílům R49 07.07.2020
38. 17.06.2020

Návrh závěrčného účtu SMOVM za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019

02.07.2020
33. 01.06.2020 Návrh programu 10. zastupitelstva obce 12.06.2020
32. 25.05.2020 Záměr prodat část pozemku par. č. 533/1 12.06.2020
31. 25.05.2020

Záměr směnit pozemek par. č. 760/30 

12.06.2020
30. 06.05.2020 Porovnání pvšech položek výpočtu cen vodného a stočného 25.05.2020
29. 05.05.2020

MF - Veřejná vyhláška 

příloha 1

příloha 2

01.06.2020
28.  07.04.2020 MZD - Mimořádné opatření - omezení pohybu osob 05.05.2020
27.  07.04.2020 MZ - Opatření obecné povahy / kůrovec 22.04.2020
25. 01.04.2020

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

             Příloha k výkazům

             Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019

             Přílohy k návrhu zavěrečného účtu 2019 - podrobný

             Přílohy k návrhu zavěrečného účtu 2019 - závazné ukazatele

             Rozvaha PO

             Výkaz zisku a ztrát PO

             Příloha k výkazům PO

             Protokol ke kontrole hospodaření PO

16.06.2020
24.  23.03.2020 ZK - oznámení Hejtmana 07.04.2020
23. 13.03.2020

MV - mimořádné opatření

05.05.2020
22. 10.03.2020 ZK - mimořádné opatření MZ obcím ZK - hraniční kontroly 05.05.2020
21. 10.03.2020

ZK - mimořádné opatření MZ obcím ZK - školy

19.03.2020
20. 10.03.2020 ZK - mimořádné opatření MZ obcím ZK - akce nad 100 osob 19.03.2020
19. 09.03.2020 MZ - mimořádné opatření 19.03.2020
18. 09.03.2020 Návrh závěrečného účetu DSO Židelná za rok 2019

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

             Údaje o plnění

             Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019

 24.03.2020
17. 07.03.2020  MZ - mimořádné opatření 11.03.2020
16. 06.03.2020 KHSZK - informace ke koronaviru COVID-19 23.03.2020
15. 05.03.2020 KHSZK - informace ke koronaviru COVID-19  07.04.2020
14. 25.02.2020 MD - D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták - veřejná vyhláška - seznámení s podklady pro rozhodnutí (č. 2) 11.03.2020
13. 25.02.2020 MD - D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták - vyrozumění o vydání usnesení o vyloučení věci ze společného řízení (č. 2) 11.03.2020
12. 17.02.2020 Pozvánka na projednání návrhu KoPÚ 28.02.2020
11. 10.02.2020 Oznámení obce Žeranovice 2020-02 16.06.2020
09. 05.02.2020 DSO Mikroregion Židelná - návrh rozpočtu na rok 2020 03.02.2020
08. 28.01.2020 Návrh programu 9. zastupitelstva obce 07.02.2020
06. 17.01.2020 DSO Mikroregion Holešovsko - informace o zveřejnění 07.04.2020
05. 03.01.2020 DSO Mikroregion Žídelná - informace o zveřejnění 17.01.2020
04. 02.01.2020 Oznámení obce Žeranovice 2020-01 10.02.2020