Archiv 2019

  Vyvěšeno                                                                                                    Sejmuto
   17. 9. 2019

Mikroregion Holešovsko - oznámení DSO 2019

 6. 11. 2019
   3. 9. 2019

Návrh programu 6. zasedaní ZO - 12. 9. 2019

 13. 9. 2019
   10. 6. 2019

 

Směna pozemků parc. č. 108/1, 203/33, 203/34, 203/37, 207/4 a 207/11 v k. ú. Žeranovice

 

 13. 9. 2019
   8. 3. 2019

Výzva vlastníkům nemovitostí s nedostatečnou identifikací

Příloha: Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací

 29. 8. 2019
   26. 7. 2019 MU Holešov - Retenční nádrž Lechotice prodloužení platnosti SP  
   23. 7. 2019 MU Holešov - D 49 vodní díla - usnesení o lhůtě  
   23. 7. 2019

MU Holešov - D 49 vodní díla - seznámení s podklady

 
   21. 6. 2019

MU Holešov - VV oznímení zahájení vodoprávního řízení " Retenční nádrž N5 v k. ú. Lechotice"

 18. 7. 2019
   20. 6. 2019 Exekuční příkaz  18. 7. 2019
   17. 6. 2019  

Návrh programu 5. zasedaní ZO - 27. 6. 2019

 1. 7. 2019
   31. 5. 2019  

Návrh závěrečného účetu DSO Holešovsko za rok 2018

Přílohy:     Příloha ZÚ

                    Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

 1. 7. 2019
   6. 6. 2019

Návrh závěrečného účetu DSO Židelná za rok 2018

Přílohy:     Příloha ZÚ

                   Výkaz o plnění rozpočtu

                   Rozvaha 

                   Výkaz zisku a ztrát

                   Údaje o plnění

                   Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

 1. 7. 2019
  2. 7. 2018

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2017

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017

28. 6. 2019
   30. 5. 2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Přílohy:      Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

                    Přílohy k návrhu zavěrečného účtu 2018

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Protokol ke kontrole hospodaření PO

 28. 6. 2019
   9. 5. 2019  EV - oznámení o uskutečnění voleb do EP  31. 5. 2019
   9. 4. 2019  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků  31. 5. 2019
   9. 4. 2019  Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise  31. 5. 2019
   22. 3. 2019  Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise EP  31. 5. 2019
   28. 3. 2019

 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení "D49 - stavba 4901 Hulín-Fryšták"

 Příloha

 24. 5. 2019
   21. 3. 2019  Návrh Střednědobého výhledu DSO Mikroregion Žídelná na období 2020 - 2023  24. 5. 2019
   21. 3. 2019  Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná na rok 2019  24. 5. 2019
   16. 4. 2019  Návrh programu 4. zasedaní ZO - 25. 4. 2019  3. 5. 2019
   15. 4. 2019  Konkurz na pracovní místo správce ČOV  3. 5. 2019
   3, 4, 2019  Dražební vyhláška č. j. 009 EX 99/10-198  3. 5. 2019
   13.03.2019  Konkurz na pracovní místo ředitele / ředitelky ZŠ a MŠ Žeranovice  16.04.2019
   08.03.2019  VV- Usnesení o přerušení správního řízení pro vybrané části objektů stavby D49  28.03.2019
   06.02.2019  VV-Opravné rozhodnutí-stanovení ochranného pásma vodního zdroje Žeranovice  Stará studna  11.03.2019
   17.09.2018

 Seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 8. 2018 

 08.03.2019
   

 Příloha

 
   01.03.2019   Výběrové řízen na obsazení pozice účetní  19. 3. 2019
   05.02.2019  Návrh rozpočtu obce na rok 2019  22.02.2019
   12.02.2019   Návrh programu 3. zasedání ZO - únor 2019  19. 3. 2019 
   05.01.2019  Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 20. 12. 2018  11.03.2019