Archiv 2019

 

Vyvěšeno

                                                                            

Sejmuto

63.

23.12.2019

Rozpočtové opatření obce č. 9

16.06.2020

62.

23.12.2019

Rozpočtové opatření obce č. 8

16.06.2020

61.

20.12.2019

Hřbitovní řád platný od 1. 1. 2020

06.01.2019

60.

20.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Žeranovice 1/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

06.01.2019

59.

20.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Žeranovice 2/2019 - o místním poplatku ze psů

06.01.2019

58.

20.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Žeranovice 3/2019, která ruší OZV 1/2015 - systém nakládání s odpady

06.01.2019

57.

18.12.2019

Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko 2019

17.01.2020

56.

12.12.2019

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018

03.01.2019

55.

10.12.2019

Návrh programu 8. zastupitelstva obce

20.12.2019

54.

09.12.2019

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

30.12.2019

53

03.12.2019

Návrh progranu rozvoje obce Žeranovice na roky 2020-2024

20.12.2019

52.

02.12.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

20.12.2019

51.

02.12-2019

Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na rok 2020-2023

20.12.2019

50.

02.12.2019

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020

20.12.2019

49.

28.11.2019

Rozpočtové opatření obce č. 7

16.06.2020

48.

18.11.2019

Rozpočtové opatření obce č. 6

16.06.2020

47.

08.11.2019

Návrh programu 7. zasedání ZO - 19. 11. 2019

20.11.2019

46.

06.11.2019

Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko 2019

18.12.2019

45.

29.10.2019

Směna pozemků parc. č. 402/58 a 402/61 k. ú. Žeranovice

20.11.2019

44.

25.10.2019

DSO Mikroregion Holešovsko - návrh rozpočtu 2020 12.11.2019

44.

18.09.2019

Rozpočtové opatření obce č. 5

16.06.2020

43.

17.09.2019

Mikroregion Holešovsko - oznámení DSO 2019

06.11.2019

42.

16.09.2019

Exekutorský úřad - usnesení o nařízení 1. kola elektronickédražby

20.11.2019

41.

12.09.2019

SPÚ - oznámení o změně obvodu komplexních pozemkových úprav

28.09.2019

40.

03.09.2019

MZ - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

03.10.2019

39.

03.09.2019

Návrh programu 6. zasedaní ZO - 12. 9. 2019

13.09.2019

38.

29.08.2019

Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 8. 2019

Příloha

23.02.2023

37.

26.07.2019

MU Holešov - Retenční nádrž Lechotice prodloužení platnosti SP

14.08.2019

36.

23.07.2019

MU Holešov - D 49 vodní díla - usnesení o lhůtě

14.08.2019

35.

23.07.2019

MU Holešov - D 49 vodní díla - seznámení s podklady

14.08.2019

34.

18.07.2019

Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko - závěrečný účet za rok 2018

vyvěšeno

33.

28.06.2019

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Přílohy:

Výkaz o plnění rozpočtu

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k výkazům

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

Přílohy k zavěrečného účtu 2018

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha k výkazům PO

Protokol ke kontrole hospodaření PO

16.06.2020

33.

28.06.2019

Rozpočtové opatření obce č. 4

16.06.2020

32.

21.06.2019

MU Holešov - VV oznímení zahájení vodoprávního řízení " Retenční nádrž N5 v k. ú. Lechotice"

13.09.2019

31

21.06.2019

Exekuční příkaz

18.07.2019

30.

17.06.2019

Návrh programu 5. zasedaní ZO - 27. 6. 2019

01.07.2019

29.

10.06.2019

Směna pozemků parc. č. 108/1, 203/33, 203/34, 203/37, 207/4 a 207/11 v k. ú. Žeranovice

13.09.2019

28.

06.06.2019

Návrh závěrečného účtu DSO Židelná za rok 2018

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

             Údaje o plnění

             Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

01.07.2019

27.

31.05.2019

Návrh závěrečného účtu DSO Holešovsko za rok 2018

Přílohy:  Příloha ZÚ

             Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

01.07.2019

26.

30.05.2019

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

             Rozvaha

             Výkaz zisku a ztrát

             Příloha k výkazům

             Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

             Přílohy k návrhu zavěrečného účtu 2018

             Rozvaha PO

             Výkaz zisku a ztrát PO

             Příloha k výkazům PO

             Protokol ke kontrole hospodaření PO

28.06.2019

25.

16.04.2019

Návrh programu 4. zasedaní ZO - 25. 4. 2019

03.05.2019

24.

15.04.2019

Konkurz na pracovní místo správce ČOV

03.05.2019

23.

14.05.2019

Rozpočtové opatření obce č. 3

16.06.2020

22.

09.05.2019

EV - oznámení o uskutečnění voleb do EP

31.05.2019

21.

25.4.2019

Rozpočtové opatření obce č. 2

16.06.2020

20.

09.04.2019

Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

31.05.2019

19.

09.04.2019

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

31.05.2019

18.

09.04.2019

Rozpočtové opatření obce č. 1

16.06.2020

17.

03.04.2019

Dražební vyhláška č. j. 009 EX 99/10-198

03.05.2019

16.

28.03.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení "D49 - stavba 4901 Hulín-Fryšták" Příloha

24.05.2019

15.

22.03.2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise EP

31.05.2019

14.

21.03.2019

Návrh Střednědobého výhledu DSO Mikroregion Žídelná na období 2020 - 2023

24.05.2019

13.

21.03.2019

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná na rok 2019

24.05 2019

12.

13.03.2019

Konkurz na pracovní místo ředitele / ředitelky ZŠ a MŠ Žeranovice

16.04.2019

11.

11.03.2019

Oznámení obce Žeranovice - schválený rozpočet obce

16.06.2020

10.

08.03.2019

Výzva vlastníkům nemovitostí s nedostatečnou identifikací Příloha: Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací

29.08.2019

09.

08.03.2019

VV- Usnesení o přerušení správního řízení pro vybrané části objektů stavby D49

28.03.2019

08.

01.03.2019

Výběrové řízen na obsazení pozice účetní

19.03.2019

07.

12.02.2019

Návrh programu 3. zasedání ZO - únor 2019

09.03.2019

06.

06.02.2019

VV-Opravné rozhodnutí-stanovení ochranného pásma vodního zdroje Žeranovice Stará studna

11.03.2019

05.

05.02.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

22.02.2019

04.

15.01.2019

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Žeranovice na rok 2019

03.01.2020

03.

14.01.2019

Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko

31.05.2019

02.

05.01.2019

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 -2021

28.06.2021 

01 .

05.01.2019

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 20. 12. 2018

11.03.2019