Archiv 2019

  Vyvěšeno                                                                                                    Sejmuto
62. 23.12.2019

 Rozpočtové opatření obce č. 9

  vyvěšeno
61. 23.12.2019

 Rozpočtové opatření obce č. 8

  vyvěšeno
60. 20.12.2019

 Hřbitovní řád platný od 1. 1. 2020

06.01.2019
59. 20.12.2019

 Obecně závazná vyhláška  obce Žeranovice 1/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

06.01.2019
58. 20.12.2019

 Obecně závazná vyhláška  obce Žeranovice 2/2019 - o místním poplatku ze psů

06.01.2019
57. 20.12.2019

 Obecně závazná vyhláška  obce Žeranovice 3/2019, která ruší OZV 1/2015 - systém nakládání s odpady

06.01.2019
56. 12.12.2019

 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018

03.01.2019
55. 10.12.2019

 Návrh programu 8. zastupitelstva obce

20.12.2019
54. 09.12.2019

 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

30.12.2019
53 03.12.2019

 Návrh progranu rozvoje obce Žeranovice na roky 2020-2024

20.12.2019
52. 02.12.2019

 Návrh rozpočtu obce na rok 2020

20.12.2019
51. 02.12-2019

 Návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na rok 2020-2023

20.12.2019
50. 02.12.2019

 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020

20.12.2019
49. 28.11.2019

 Rozpočtové opatření obce č. 7

  vyvěšeno
48.  18.11.2019

 Rozpočtové opatření obce č. 6

 vyvěšeno
47. 08.11.2019

 Návrh programu 7. zasedání ZO - 19. 11. 2019

20.11.2019
46. 06.11.2019

 Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko 2019 

17.01.2020
45. 29.10.2019

 Směna pozemků parc. č. 402/58 a 402/61 k. ú. Žeranovice

20.11.2019
44. 18.09.2019

 Rozpočtové opatření obce č. 5

 vyvěšeno
43. 17.09.2019

 Mikroregion Holešovsko - oznámení DSO 2019

06.11.2019
42.  16.09.2019

 Exekutorský úřad - usnesení o nařízení 1. kola elektronickédražby

20.11.2019
41. 12.09.2019

 SPÚ - oznámení o změně obvodu komplexních pozemkových úprav

28.09.2019
40. 03.09.2019

 MZ - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

03.10.2019
39. 03.09.2019

 Návrh programu 6. zasedaní ZO - 12. 9. 2019

13.09.2019
38. 29.08.2019

 Výzva občanům - seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 8. 2019 

 vyvěšeno
37.  26.07.2019  MU Holešov - Retenční nádrž Lechotice prodloužení platnosti SP 14.08.2019
36. 23.07.2019  MU Holešov - D 49 vodní díla - usnesení o lhůtě 14.08.2019
35. 23.07.2019

 MU Holešov - D 49 vodní díla - seznámení s podklady

14.08.2019
34. 18.07.2019

 Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko - závěrečný účet za rok 2018

 vyvěšeno
33. 28.06.2019

 Rozpočtové opatření obce č. 4

 vyvěšeno
32. 21.06.2019

 MU Holešov - VV oznímení zahájení vodoprávního řízení " Retenční nádrž N5 v k. ú. Lechotice"

13.09.2019
31 21.06.2019

 Exekuční příkaz

18.07.2019
30. 17.06.2019  Návrh programu 5. zasedaní ZO - 27. 6. 2019 01.07.2019
29. 10.06.2019

 Směna pozemků parc. č. 108/1, 203/33, 203/34, 203/37, 207/4 a 207/11 v k. ú. Žeranovice

13.09.2019
28. 06.06.2019

 Návrh závěrečného účetu DSO Židelná za rok 2018

 Přílohy:     Příloha ZÚ

                   Výkaz o plnění rozpočtu

                   Rozvaha 

                   Výkaz zisku a ztrát

                   Údaje o plnění

                   Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

01.07.2019
27. 31.05.2019

 Návrh závěrečného účetu DSO Holešovsko za rok 2018

 Přílohy:     Příloha ZÚ

                    Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

01.07.2019
26. 30.05.2019  Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

 Přílohy:      Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

                    Přílohy k návrhu zavěrečného účtu 2018

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Protokol ke kontrole hospodaření PO

28.06.2019
25. 16.04.2019  Návrh programu 4. zasedaní ZO - 25. 4. 2019 03.05.2019
24. 15.04.2019  Konkurz na pracovní místo správce ČOV 03.05.2019
23. 14.05.2019  Rozpočtové opatření obce č. 3 vyvěšeno
22. 09.05.2019  EV - oznámení o uskutečnění voleb do EP 31.05.2019
21. 25.4.2019  Rozpočtové opatření obce č. 2 vyvěšeno
20. 09.04.2019  Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise 31.05.2019
19. 09.04.2019  Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 31.05.2019
18. 09.04.2019  Rozpočtové opatření obce č. 1 vyvěšeno
17. 03.04.2019  Dražební vyhláška č. j. 009 EX 99/10-198 03.05.2019
16. 28.03.2019  Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení "D49 - stavba 4901 Hulín-Fryšták" Příloha 24.05.2019
15. 22.03.2019  Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise EP 31.05.2019
14. 21.03.2019  Návrh Střednědobého výhledu DSO Mikroregion Žídelná na období 2020 - 2023 24.05.2019
13. 21.03.2019  Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Žídelná na rok 2019 24.05 2019
12. 13.03.2019  Konkurz na pracovní místo ředitele / ředitelky ZŠ a MŠ Žeranovice 16.04.2019
11. 11.03.2019  Oznámení obce Žeranovice - schválený rozpočet obce vyvěšeno
10. 08.03.2019  Výzva vlastníkům nemovitostí s nedostatečnou identifikací Příloha: Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací 29.08.2019
09. 08.03.2019  VV- Usnesení o přerušení správního řízení pro vybrané části objektů stavby D49 28.03.2019
08. 01.03.2019   Výběrové řízen na obsazení pozice účetní 19.03.2019
07. 12.02.2019   Návrh programu 3. zasedání ZO - únor 2019 09.03.2019 
06. 06.02.2019  VV-Opravné rozhodnutí-stanovení ochranného pásma vodního zdroje Žeranovice  Stará studna 11.03.2019
05. 05.02.2019  Návrh rozpočtu obce na rok 2019 22.02.2019
04. 15.01.2019  Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Žeranovice na rok 2019  03.01.2020
03. 14.01.2019  Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko 31.05.2019
02. 05.01.2019  Středně dobý výhled rozpočtu obcena roky 2019-2021  vyvěšeno
01 .  05.01.2019  Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 20. 12. 2018 11.03.2019