Archiv

Vyvěšeno                                                            Sejmuto
19.12.2018 Veřejnoprávní smlouva s městem Holešov o výkonu přestupkové agendy  11.01.2019
18.12.2019

Rozhodnutí ke stavebnmu povolení Dálnice D49

11.01.2019
12.12.2018 Rozhodnutí o výjimce - medvěd hnědý 11.01.2019
12.12.2018 VV - Rozhodnutí o přerušení řízení - Dálnice D49 11.01.2019
11.12.2018 Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2018 11.01.2019
04.12.2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 457/1 11.01.2019
03.12.2018

Záměr prodeje pozemku parc. č. 592 /část/

11.01.2019
03.12.2018 Záměr propachtování pozemků 11.01.2019
21.11.2018 VV - Vyrozumění o vyloučení věci ze společného řízení a vyrozumění o spojení věci do 

  společného řízení - D49

11.01.2019
12.11.2018 VV - doručení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 28.11.2018
29.10.2018 VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu - Dálnice D49 15.11.2018
26.10.2018 Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice 06.11.2018
08.10.2018 Výsledek voleb do zastupitelstva obce 28.11.2018
13.09.2018 Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva obce 27.09.2018
06.09.2018 Oznámení o termínu prvního zasedání členů OVK 09.10.2018
06.09.2018 Oznámení o termínu a místu konání voleb do zastupitelstva obce 09.10.2018
21.08.2018 Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva obce 03.09.2018
13.08.2018 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstva obce 09.10.2018
13.08.2018 Oznámení o stanovení počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce 09.10.2018
02.08.2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce 09.10.2018
31.07.2018 Oznámení o záměru směny pozemků 10.10.2018
12.07.2018 Nařízení SVS o ukončení mimořádných opatření k šíření včelího moru 01.08.2018
29.05.2018

VV-seznámení s odvoláním proti stavebnímu povolení dálnice D49

  Odvolání spolku Vizovické vrchy

  Odvolání Děti Země

  Odvolání spolku Egeria

  Odvolání spolku pro ekologii Kostelec

01.08.2018 
22.05.2018

Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Holešovsko za rok 2017

Příloha

20.07.2018
04.05.2018  

VV - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

termín veřejného projednání

11.07.2018 
24.05.2018

Záměr propachtování obecních pozemků k zemědělskému využití

10.07.2018
22.05.2018

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 671

10.07.2018
22.05.2018

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017

02.07.2018
16.05.2018

VV - Stavební povolení pro stavbu Dálnice D49

11.06.2018
29.05.2018

Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva obce

11.06.2018
27.04.2018

 

VV - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

 

poplatníků k dani z nemovitých věcí na rok 2018

04.06.2018
10.05.2018

VV-OOP-stanovení ochranného pásma vodního zdroje Žeranovice "Stará studna"

Příloha: Katastrální mapa s vyznačením pásma

Situace s vyznačením pásma

31.05.2018
17.04.2018

VV - Sdělení - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - D49

07.05.2018
     
28.03.2018 VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu - D49 - vodní díla 17.04.2018
21.03.2018 VV - Návrh opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje Žeranovice "Stará studna" 17.04.2018
19.03.2018 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 13.04.2018 
19.03.2018 Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Žeranovicích 11.04.2018
13.03.2018 DSO Mikroregion Žídelná - návrh závěrečného účtu za rok 2017

Příloha: Údaje o plnění rozpočtu

            Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

            Rozvaha

            Výkaz zisku a ztrát

            Příloha k účetní závěrce

            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
06.04.2018
13.03.2018 DSO Mikroregion Žídelná - návrh rozpočtu na rok 2018 06.04.2018
5.3.2018 Seznam majetku s nedostatečnou identifikací - výzva občanům  Příloha: Seznam nemovitých věcí v k.ú. Žeranovice 17.9.2018
     
27.02.2018 Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva obce 17.04.2018
22.02.2018 Konkurs na místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Žeranovice 12.03.2018
20.02.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018 12.03.2018
20.02.2018 Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 12.03.2018
16.01.2018 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky 29.01.2018
11.01.2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 05.02.2018
11.01.2018 Nařízení SVS - mimořádná opatření k zamezení šíření nákazy afrického moru prasat 01.02.2018