Archiv 2018

Vyvěšeno                                                            Sejmuto
19.12.2018 Veřejnoprávní smlouva s městem Holešov o výkonu přestupkové agendy 11.01.2019
18.12.2019

Rozhodnutí ke stavebnmu povolení Dálnice D49

11.01.2019
14.12.2018

Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko 

14.01.2019
12.12.2018 Rozhodnutí o výjimce - medvěd hnědý 11.01.2019
12.12.2018 VV - Rozhodnutí o přerušení řízení - Dálnice D49 11.01.2019
11.12.2018 Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2018 11.01.2019
10.12.2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019 15.01.2019
04.12.2018  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 05.01.2019
04.12.2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 457/1 11.01.2019
04.12.2018 Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 4. 12. 2018  11.03.2019
03.12.2018

Záměr prodeje pozemku parc. č. 592 /část/

11.01.2019
03.12.2018 Záměr propachtování pozemků 11.01.2019
03.12.2018 Záměr směny pozemků 11.01.2019
03.12.2018 Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 12. 11. 2018 11.03.2019
28.11.2018 Rozpočtové opatření č. 10 z 5. 11. 2018 11.03.2019
21.11.2018 VV - Vyrozumění o vyloučení věci ze společného řízení a vyrozumění o spojení věci do 

  společného řízení - D49

11.01.2019
21.11.2018

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na roky 2019-  2021

14.01.2019
21.11.2018

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na rok 2019

14.01.2019
12.11.2018 VV - doručení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 28.11.2018
29.10.2018 VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu - Dálnice D49 15.11.2018
26.10.2018 Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice 06.11.2018
15.10.2018 Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 2. 10. 2018 11.03.2019
15.10.2018 Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 26. 9. 2018 11.03.2019
08.10.2018 Výsledek voleb do zastupitelstva obce 28.11.2018
17.09.2018 Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 3. 9. 2018 11.03.2019
17.09.2018 Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 30. 8. 2018 11.03.2019
13.09.2018 Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva obce 27.09.2018
06.09.2018 Oznámení o termínu prvního zasedání členů OVK 09.10.2018
06.09.2018 Oznámení o termínu a místu konání voleb do zastupitelstva obce 09.10.2018
21.08.2018 Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva obce 03.09.2018
16.08.2018 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 6. 8. 2018 11.03.2019
13.08.2018 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstva obce 09.10.2018
13.08.2018 Oznámení o stanovení počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce 09.10.2018
02.08.2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce 09.10.2018
31.07.2018 Oznámení o záměru směny pozemků 10.10.2018
31.07.2018 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 3. 7. 2018 11.03.2019
20.07. 2018 Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko  4.01.2018
12.07.2018 Nařízení SVS o ukončení mimořádných opatření k šíření včelího moru 01.08.2018
02.07.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 ze dne 4. 6. 2018 11.03.2019
29.05.2018

VV-seznámení s odvoláním proti stavebnímu povolení dálnice D49

  Odvolání spolku Vizovické vrchy

  Odvolání Děti Země

  Odvolání spolku Egeria

  Odvolání spolku pro ekologii Kostelec

01.08.2018 
29.05.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 ze dne 2. 5. 2018

11.03.2019
22.05.2018

Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Holešovsko za rok 2017

Příloha

20.07.2018
04.05.2018  

VV - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

termín veřejného projednání

11.07.2018 
24.05.2018

Záměr propachtování obecních pozemků k zemědělskému využití

10.07.2018
22.05.2018

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 671

10.07.2018
22.05.2018

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017

02.07.2018
16.05.2018

VV - Stavební povolení pro stavbu Dálnice D49

11.06.2018
29.05.2018

Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva obce

11.06.2018
04.05.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 9. 4. 2018

11.03.2019
27.04.2018

VV - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 

poplatníků k dani z nemovitých věcí na rok 2018

04.06.2018
17.04.2018

VV - Sdělení - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - D49

07.05.2018
06.04.2018

Schválený rozpočet na rok 2018

11.03.2019
06.04.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce na rok 2018

11.03.2019
10.05.2018

VV-OOP-stanovení ochranného pásma vodního zdroje Žeranovice "Stará studna"

Příloha: Katastrální mapa s vyznačením pásma

Situace s vyznačením pásma

31.05.2018
28.03.2018 VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu - D49 - vodní díla 17.04.2018
21.03.2018 VV - Návrh opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje Žeranovice "Stará studna" 17.04.2018
19.03.2018 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 13.04.2018 
19.03.2018 Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Žeranovicích 11.04.2018
13.03.2018 DSO Mikroregion Žídelná - návrh závěrečného účtu za rok 2017

Příloha: Údaje o plnění rozpočtu

            Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

            Rozvaha

            Výkaz zisku a ztrát

            Příloha k účetní závěrce

            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
06.04.2018
13.03.2018 DSO Mikroregion Žídelná - návrh rozpočtu na rok 2018 06.04.2018
5.3.2018 Seznam majetku s nedostatečnou identifikací - výzva občanům  Příloha: Seznam nemovitých věcí v k.ú. Žeranovice 17.9.2018
27.02.2018 Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva obce 17.04.2018
22.02.2018 Konkurs na místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Žeranovice 12.03.2018
20.02.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018 12.03.2018
20.02.2018 Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 12.03.2018
19.01.2018 DSO Mikroregion Holešovsko - schválené rozpočtové dokumenty 14.01.2019
16.01.2018 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky 29.01.2018
12.01.2018 Schválený rozpočet DSO Mikroregion Holešovsko na rok 2018 14.01.2019
11.01.2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 05.02.2018
11.01.2018 Nařízení SVS - mimořádná opatření k zamezení šíření nákazy afrického moru prasat 01.02.2018
29.12.2017 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Žeranovice za rok 2018 15.01.2019

 

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018