Archiv 2018

Vyvěšeno 

                                                         

Sejmuto

19.12.2018

 Veřejnoprávní smlouva s městem Holešov o výkonu přestupkové agendy

11.01.2019

18.12.2019

 Rozhodnutí ke stavebnmu povolení Dálnice D49

11.01.2019

14.12.2018

 Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko 

14.01.2019

12.12.2018

 Rozhodnutí o výjimce - medvěd hnědý

11.01.2019

12.12.2018

 VV - Rozhodnutí o přerušení řízení - Dálnice D49

11.01.2019

11.12.2018

 Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2018

11.01.2019

10.12.2018

 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019

15.01.2019

04.12.2018 

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021

05.01.2019

04.12.2018

 Záměr prodeje pozemku parc. č. 457/1

11.01.2019

04.12.2018

 Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 4. 12. 2018 

11.03.2019

03.12.2018

 Záměr prodeje pozemku parc. č. 592 /část/

11.01.2019

03.12.2018

 Záměr propachtování pozemků

11.01.2019

03.12.2018

 Záměr směny pozemků

11.01.2019

03.12.2018

 Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 12. 11. 2018

11.03.2019

28.11.2018

 Rozpočtové opatření č. 10 z 5. 11. 2018

11.03.2019

21.11.2018

 VV - Vyrozumění o vyloučení věci ze společného řízení a vyrozumění o spojení věci do 

   společného řízení - D49

11.01.2019

21.11.2018

 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na roky 2019-  2021

14.01.2019

21.11.2018

 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na rok 2019

14.01.2019

12.11.2018

 VV - doručení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

28.11.2018

 09.11.2019

 Oznámení DSO Mikroregion Žídelná 

 

29.10.2018

 VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu - Dálnice D49

15.11.2018

26.10.2018

 Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice

06.11.2018

15.10.2018

 Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 2. 10. 2018

11.03.2019

15.10.2018

 Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 26. 9. 2018

11.03.2019

08.10.2018

 Výsledek voleb do zastupitelstva obce

28.11.2018

17.09.2018

 Seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1. 8. 2018 

 Příloha: 

08.03.2019

17.09.2018

 Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 3. 9. 2018

11.03.2019

17.09.2018

 Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 30. 8. 2018

11.03.2019

13.09.2018

 Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva obce

27.09.2018

06.09.2018

 Oznámení o termínu prvního zasedání členů OVK

09.10.2018

06.09.2018

 Oznámení o termínu a místu konání voleb do zastupitelstva obce

09.10.2018

21.08.2018

 Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva obce

03.09.2018

16.08.2018

 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 6. 8. 2018

11.03.2019

13.08.2018

 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstva obce

09.10.2018

13.08.2018

 Oznámení o stanovení počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce

09.10.2018

02.08.2018

 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce

09.10.2018

31.07.2018

 Oznámení o záměru směny pozemků

10.10.2018

31.07.2018

 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 3. 7. 2018

11.03.2019

20.07. 2018

 Oznámení DSO Mikroregion Holešovsko

04.01.2018

12.07.2018

 Nařízení SVS o ukončení mimořádných opatření k šíření včelího moru

01.08.2018

02.07.2018

 Schválený Závěrečný účet obce za rok 2017

 Přílohy:  Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017

 28.06.2019

02.07.2018

 Rozpočtové opatření č. 3/2018 ze dne 4. 6. 2018

11.03.2019

29.05.2018

 VV-seznámení s odvoláním proti stavebnímu povolení dálnice D49

  Odvolání spolku Vizovické vrchy

  Odvolání Děti Země

  Odvolání spolku Egeria

  Odvolání spolku pro ekologii Kostelec

01.08.2018 

29.05.2018

 Rozpočtové opatření č. 2/2018 ze dne 2. 5. 2018

11.03.2019

22.05.2018

 Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Holešovsko za rok 2017

 Příloha

20.07.2018

04.05.2018  

 VV - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

 termín veřejného projednání

11.07.2018 

29.05.2018

 Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva obce

11.06.2018

24.05.2018

 Záměr propachtování obecních pozemků k zemědělskému využití

10.07.2018

22.05.2018

 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 671

10.07.2018

22.05.2018

 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

 Výkaz o plnění rozpočtu

                    Rozvaha 

                    Výkaz zisku a ztrát

                    Příloha k výkazům

                    Rozvaha PO

                    Výkaz zisku a ztrát PO

                    Příloha k výkazům PO

                    Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2017

02.07.2018

16.05.2018

 VV - Stavební povolení pro stavbu Dálnice D49

11.06.2018

10.05.2018

 VV-OOP-stanovení ochranného pásma vodního zdroje Žeranovice "Stará studna"

 Příloha: Katastrální mapa s vyznačením pásma

 Situace s vyznačením pásma

31.05.2018

04.05.2018

 Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 9. 4. 2018

11.03.2019

27.04.2018

 DSO Žídelná - informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Žídelná na rok 2018

 

27.04.2018

 DSO Žídelná - informace o zveřejnění schválené účetní

 závěrky a závěrečného účtu DSO Žídelná za rok 2017 

 

27.04.2018

 VV - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 

 poplatníků k dani z nemovitých věcí na rok 2018

04.06.2018

17.04.2018

 VV - Sdělení - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - D49

07.05.2018

06.04.2018

 Schválený rozpočet na rok 2018

11.03.2019

06.04.2018

 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce na rok 2018

11.03.2019

28.03.2018

 VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu - D49 - vodní díla

17.04.2018

21.03.2018

 VV - Návrh opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje Žeranovice "Stará studna"

17.04.2018

19.03.2018

 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

13.04.2018 

19.03.2018

 Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Žeranovicích

11.04.2018

13.03.2018

 DSO Mikroregion Žídelná - návrh závěrečného účtu za rok 2017

 Příloha: Údaje o plnění rozpočtu

            Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

            Rozvaha

            Výkaz zisku a ztrát

            Příloha k účetní závěrce

            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

06.04.2018

13.03.2018

 DSO Mikroregion Žídelná - návrh rozpočtu na rok 2018

06.04.2018

05.03.2018

 Seznam majetku s nedostatečnou identifikací - výzva občanům  Příloha: Seznam nemovitých věcí v k.ú. Žeranovice

17.9.2018

27.02.2018

 Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva obce

17.04.2018

22.02.2018

 Konkurs na místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Žeranovice

12.03.2018

20.02.2018

 Návrh rozpočtu obce na rok 2018

12.03.2018

20.02.2018

 Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017

12.03.2018

19.01.2018

 DSO Mikroregion Holešovsko - schválené rozpočtové dokumenty

14.01.2019

16.01.2018

 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky

29.01.2018

12.01.2018

 Schválený rozpočet DSO Mikroregion Holešovsko na rok 2018

14.01.2019

11.01.2018

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

05.02.2018

11.01.2018

 Nařízení SVS - mimořádná opatření k zamezení šíření nákazy afrického moru prasat

01.02.2018

 

Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce na rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018