Archiv

Vyvěšeno                                                            Sejmuto
     
     
     
     
     
     
     
     
19.03.2018 Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Žeranovicích 11.04.2018
28.03.2018 VV - Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu - D49 - vodní díla 17.04.2018
21.03.2018 VV - Návrh opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje Žeranovice "Stará studna" 17.04.2018
19.03.2018 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 13.04.2018 
13.03.2018 DSO Mikroregion Žídelná - návrh závěrečného účtu za rok 2017

Příloha: Údaje o plnění rozpočtu

            Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

            Rozvaha

            Výkaz zisku a ztrát

            Příloha k účetní závěrce

            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
06.04.2018
13.03.2018 DSO Mikroregion Žídelná - návrh rozpočtu na rok 2018 06.04.2018
27.02.2018 Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva obce 12.03.2018
22.02.2018 Konkurs na místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Žeranovice 17.04.2018
20.02.2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2018 12.03.2018
20.02.2018 Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 12.03.2018
16.01.2018 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky 29.01.2018
11.01.2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 05.02.2018
11.01.2018 Nařízení SVS - mimořádná opatření k zamezení šíření nákazy afrického moru prasat 01.02.2018