Archiv 2017

 

Vyvěšeno   Sejmuto
20.01.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo) 09.03.2017
20.01.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo) 09.03.2017
24.01.2017 ZÁMĚR prodeje-Svoboda 69 10.03.2017
06.02.2017 Pověření Státního pozemkového úřadu 14.03.2017
21.02.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 10.03.2017
22.02.2017 Výzva občanům UZSVM_BKM 2 Žeranovice 24.03.2017
28.02.2017 Návrh programu zasedání zastupitelstva 15. 10.03.2017
13.03.2017 SP Dálnice D49 sdělení ostaní 03.04.2017
13.03.2017 SP Dálnice D49 sdělení o vyloučení 03.04.2017
14.03.2017 Návrh rozpočtu DSO na r. 2017 27.04.2017
23.03.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1 2017 26.04.2017
23.03.2017 Rozpočtový výhled, rozpočet a rozpočtové opatření 1 2017 DSO Mikroregion Holešovsko 27.04.2017
03.04.2017 Schválený rozpočet DSO Žídelná 27.04.2018
03.04.2017 Rozpočet obce na rok 2017 06.04.2018
03.04.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 06.04.2018
07.04.2017 Závěr zjišťovacího řízení Žeranovice poldr U Rovní 27.04.2017
27.04.2017 Rozpočtové dokumenty DSO Mikroregion Holešovsko 12.06.2017
27.04.2017 Veřejná vyhláška - Usnesení o přerušení stavebního řízení pro stavbu D49 15.05.2017
27.04.2017 Veřejná vyhláška - Informace k dani z nemovitostí na rok 2017 01.06.2017
28.04.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva dopravy 19.05.2017
10.05.2017 Rozpočtové opatření č. 2_2017 06.04.2018
15.05.2017 Veřejná vyhláška-Oznámení konání veřejného projednání 03.07.2017
15.05.2017 Závěrečný účet obce za rok 2016
Zpráva-Závěrečný účet za r. 2016
Závěrečný účet za rok 2016
Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2016
Rozvaha k 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
Příloha k 31. 12. 2016
ZŠ_Rozvaha k 31. 12. 2016
ZŠ_Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
ZŠ_Příloha k 31. 12. 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
 
18.05.2017 SP Komunikace Žeranovice zahájení 04.06.2017
19.05.2017 Nařízení SVS o ukončení opatření k šíření včelího moru 12.06.2017
19.05.2017 Návrh závěrečného účtu 2016 DSO DSO zpráva audit 2016 DSO FIN 2_12 2016 12.06.2017
23.05.2017 Pozvánka na 16. jednání ZO 02.06.2017
26.05.2017 Rozpočtové opatření DSO Mikroregion Holešovsko č. 3/2017 12.06.2017
01.06.2017 Rozpočtové opatření obce č. 4 Rozpočtové opatření obce č. 3 06.04.2018
05.06.2017 Závěrečný účet DSO Žídelná za rok 2017
ZÚ návrh DSO Mikroregion Žídelná 2016
ZÚ Rozvaha
ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
ZÚ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
ZÚ Příloha
ZÚ Údaje o plnění rozpočtu
ZÚ VZZ
26.06.2017
05.06.2017 Návrh střednědobého výhledu 26.06.2017
12.06.2017 Nařizení SVS zrušení MVP och. pásma květen 2016 13.07.2017
12.06.2017 Rozpočtový výhled, rozpočet na rok 2017 a rozpočtováopatření DSO Mikroregion Holešovsko 21.07.2017
16.06.2017 Retenční nádrž N5 Lechotice oznámení 13.07.2017
16.06.2017 Narizeni SVS MVP pasmo Dolni Ves 13.07.2017
19.06.2017 Veřejná vyhláška MěÚ Holešov-změna stavby před dokončením 13.07.2017
26.06.2017 Schválený střednědobý výhled a účetní závěrka 27.04.2018
04.07.2017 Rozpočtové opatření č. 05/2017 06.04.2018
21.07.2017 Rozpočtové dokumenty DSO Mikroregion Holešovsko 21.09.2017
24.07.2017 Veřejná vyhláška o povoleni vodniho díla, 11.08.2017
01.08.2017 Tržní řád obce 18.08.2017
01.08.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017 06.04.2018
09.08.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 23.10.2017
11.08.2017 Oznámení - šetření hranic pozemků 18.09.2017
15.08.2017 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žeranovice- oznámení o zahájenířízení, pozvánka na úvodní jednání 04.09.2017
22.08.2017 Návrh programu 17. zasedání ZO 01.09.2017
05.09.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017 06.04.2018
05.09.2017 Volby do PS-počet a sídlo volebních okrsků 23.10.2017
07.09.2017 Volby do PS-jmenování zapisovatele OVK 23.10.2017
18.09.2017 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství 23.10.2017
18.09.2017 Seznam majetku dle § 64 odst. 2 zákona 256/2013 o katastru nemovitostí Příloha 1. 19.03.2018
18.09.2017 DSO Mikroregion Žídelná - schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 13.12.2017
21.09.2017 DSO Mikroregin Holešovsko - schválené rozpočtové dokumenty 16.11.2017
22.09.2017 Oznámení o termínu konání zasedání členů OVK 02.10.2017
22.09.2017 Nařízení Státní veterinární správy k ukončení opatření k včelímu moru 09.10.2017
26.09.2017 Nařízení Státní veterinární správy k ukončení opatření k včelímu moru ze srpna 2016 18.10.2017
27.09.2017 Návrh programu 18. zasedání ZO 5.10.2017 06.10.2017
29.09.2017 Rozpočtové opatření obce č. 8/2017 06.04.2018
02.10.2017 Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 18.10.2017
04.10.2017 Informace k volbám do PS Parlamentu ČR 23.10.2017
31.10.2017 Návrh programu 19. zasedání ZO 10.11.2017
31.10.2017 Zahájení vodoprávního řízeníŽádost o stavební povoleníZávazné stanovisko k D49Usnesení D49 20.11.2017
31.10.2017 Rozpočtové opatření obce č. 9/2017 06.04.2018
31.10.2017 Rozpočtové opatření obce č. 10/2017 06.04.2018
08.11.2017 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR 27.11.2017
08.11.2017 Veřejná vyhláška MěÚ Holešov-Stanovení místníúpravy provozu na komunikacích v Žeranovicích 27.11.2017
13.11.2017 VV-Oznámení OOP 01.12.2017
13.11.2017 Stanovení min.počtu členů OVK pro volbu prezidenta 29.01.2018
16.11.2017 Rozpočtové dokumenty DSO Mikroregion Holešovsko 27.11.2017
22.11.2017 VV-doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 11.01.2018
27.11.2017 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky 29.01.2018
27.11.2017 Oznámení o jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta republiky 29.01.2018
27.11.2017 DSO Mikroregion Holešovsko - schválené rozpočtové dokumenty 19.01.2018
28.11.2017 DSO Mikroregion Holešovsko - návrh rozpočtu na rok 2018 15.12.2017
28.11.2017 Rozpočtové opatření č. 11/2017 06.04.2018
28.11.2017 Rozpočtové opatření č. 12/2017 06.04.2018
06.12.2017 VV - Sdělení - Seznámení s podklady pro rozhodnutí Dálnice 49 11.01.2018
12.12.2017 Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva obce 21.12.2017
13.12.2017 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018 29.12.2017
13.12.2017 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018 - 2020 29.12.2017
13.12.2017 DSO Mikroregion Holešovsko - schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 12.01.2018
13.12.2017 DSO Mikroregion Žídelná - schválená rozpočtová opatření č. 1 a 2 /2017 27.04.2018
14.12.2017 Oznámení termínu prvního zasedání členů OVK pro volbu prezidenta 21.12.2017
18.12.2017 VV - Usnesení o přerušení vodoprávního řízení 06.02.2018
18.12.2017 DSO Mikroregion Holešovsko - schválené rozpočtové dokumenty 19.01.2018
21.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 16.01.2018
27.12.2017 Rozpočtové opatření č. 13/2017 06.04.2018
27.12.2017 Rozpočtové opatření č. 14/2017 06.04.2018
29.12.2017 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Žeranovice za rok 2018 15.01.2019
29.12.2017 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žeranovice na roky 2018-2020 03.01.2020