Archiv

Vyvěšeno                                                            Sejmuto
20.01.2017   .Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo) 09.03.2017..
20.01.2017  Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo) 09.03.2017
24.01.2017   ZÁMĚR prodeje-Svoboda 69 10.03.2017

06.02.2017 

 Pověření Státního pozemkového úřadu 14.03.2017

21.02.2017

 Návrh rozpočtu na rok 2017  10.03.2017 

28.02.2017 

 Návrh programu zasedání zastupitelstva 15. 10.03.2017
23.03.2017  Obecně závazná vyhláška č. 1 2017 26.04.2017

22.02.2017

 Výzva občanům

 UZSVM_BKM

 2 Žeranovice

24.03.2017
13.03.2017
 SP Dálnice D49 sdělení ostaní 03.04.2017
13.03.2017
 SP Dálnice D49 sdělení o vyloučení  03.04.2017
14.03.2017  Návrh rozpočtu DSO na r. 2017 27.04.2017 
23.03.2017

 Rozpočtový výhled, rozpočet a rozpočtové

 opatření 1 2017 DSO Mikroregion Holešovsko

27.04.2017
03.04.2017

 Rozpočet obce na rok 2017

 Rozpočtové opatření 1/2017 

10.05.2017
07.04.2017  Závěr zjišťovacího řízení Žeranovice poldr U Rovní 27.04.2017

27.04.2017

 Rozpočtové dokumenty DSO Mikroregion Holešovsko  12.06.2017

27.04.2017

 Veřejná vyhláška - Usnesení o přerušení

 stavebního řízení pro stavbu D49

15.05.2017 
27.04.2017

 Veřejná vyhláška - Informace k dani z

 nemovitostí na rok 2017

01.06.2017
28.04.2017  Veřejná vyhláška Ministerstva dopravy 19.05.2017 
10.05.2017  Rozpočtové opatření č. 2_2017 01.06.2017
15.05.2017

 Veřejná vyhláška-Oznámení konání

 veřejného projednání

03.07.2017
15.05.2017

 Závěrečný účet obce za rok 2016

 Zpráva-Závěrečný účet za r. 2016

 Závěrečný účet za rok 2016

 Výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2016

 Rozvaha k 31. 12. 2016

 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

 Příloha k 31. 12. 2016

 ZŠ_Rozvaha k 31. 12. 2016

 ZŠ_Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

 ZŠ_Příloha k 31. 12. 2016

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 za rok 2016 

02.06.2017
18.05.2017   SP Komunikace Žeranovice zahájení 04.06.2017
19.05.2017

 Nařízení SVS o ukončení opatření k šíření včelího moru 

12.06.2017
19.05.2017

 Návrh závěrečného účtu 2016 DSO

 DSO zpráva audit 2016

 DSO FIN 2_12 2016

12.06.2017
23.05.2017  Pozvánka na 16. jednání ZO 02.06.2017
26.05.2017  Rozpočtové opatření DSO Mikroregion Holešovsko č. 3/2017 12.06.2017
01.06.2017

 Rozpočtové opatření obce č. 4

 Rozpočtové opatření obce č. 3 

04.07.2017
05.06.2017

 Závěrečný účet DSO Žídelná za rok 2017

 ZÚ návrh DSO Mikroregion Žídelná 2016

 ZÚ Rozvaha

 ZÚ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 ZÚ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO

 ZÚ Příloha

 ZÚ Údaje o plnění rozpočtu

 ZÚ VZZ

 

26.06.2017
05.06.2017

Návrh střednědobého výhledu 

26.06.2017
12.06.2017  Nařizení SVS zrušení MVP och. pásma květen 2016 13.07.2017
12.06.2017

 Rozpočtový výhled, rozpočet na rok 2017 a rozpočtová

 opatření DSO Mikroregion Holešovsko

21.07.2017
16.06.2017  Retenční nádrž N5 Lechotice oznámení 13.07.2017 
16.06.2017  Narizeni SVS MVP pasmo Dolni Ves 13.07.2017
19.06.2017  Veřejná vyhláška MěÚ Holešov-změna stavby před dokončením 13.07.2017
04.07.2017  Rozpočtové opatření č. 05/2017 01.08.2017
24.07.2017  Veřejná vyhláška o povoleni vodniho díla, 11.08.2017 
01.08.2017   Tržní řád obce 18.08.2017
22.08.2017  Návrh programu 17. zasedání ZO  01.09.2017
11.08.2017   Oznámení - šetření hranic pozemků 18.09.2017
01.08.2017   Rozpočtové opatření č. 6/2017  05.09.2017
15.08.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žeranovice- oznámení o zahájení

řízení, pozvánka na úvodní jednání

04.09.2017
09.08.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

23.10.2017
05.09.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017 29.09.2017
05.09.2017 Volby do PS-počet a sídlo volebních okrsků  23.10.2017
07.09.2017  Volby do PS-jmenování zapisovatele OVK 23.10.2017
18.09.2017 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství 23.10.2017
22.09.2017  Oznámení o termínu konání zasedání členů OVK 02.10.2017
22.09.2017  Nařízení Státní veterinární správy k ukončení opatření k včelímu moru 09.10.2017
26.09.2017

Nařízení Státní veterinární správy k ukončení opatření k včelímu moru ze srpna 2016

18.10.2017 
27.09.2017  Návrh programu 18. zasedání ZO  5.10.2017 06.10.2017
02.10.2017 Oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 18.10.2017
04.10.2017 Informace k volbám do PS Parlamentu ČR 23.10.2017
31.10.2017 Návrh programu 19. zasedání ZO 10.11.2017 
13.11.2017 VV-Oznámení OOP 01.12.2017