Archiv

  Vyvěšeno Sejmuto
Přerušení řízení předběžná otázka R49 27.1.2016 27.2. 2016

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Příloha 1.

2.12.2015 11.1.2016
Záměr obce Žeranovice  na  směnu pozemků 27.11.2015 7.3.2016
Smlouva o výkonu některých činností obecní policie 6.1.2016 28.1.2016

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku

Opatření č 1.

Opatření č 2.

Opatřeni č 3. 

13.1.2016 11.2.2016

Záměr prodeje obecního pozemku 

10.2.2016 11.2.2016

Návrh rozpočtu roku 2016

7.3.2016 31.3.2016 
10. verejne zasedani  O.Z. návrh programu 14.3.2016 29.3.2016 

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Příloha 1.

3.3.2016 3.6.2016
Návrh rozpočtu DSO r. 2016 11.3.2016 29.3.2016 
Veřejná vyhláška k R49 21.3.2016 7.4.2016 
Obecné závazná vyhlaška 12016 11.4.2016  29.4.2016 
Veřejná vyhláška k R49 28.4.2016 16.52016

Veřejná vyhláška od finančníhé uřadu

Příloha č.1

Příloha č.2

28.4.2016  3.6.2016
Narizeni SVS MVP pasmo Frystak 4.5.2016 23.5.2016
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Holešovsko za r.2015 5.5.2016  23.5.2016

Nařízení SVS o zřízení ochranného pásma Fryšták

10.5.2016 30.5.2016

Nařízení SVS o ukončení opatření z roku 2015

13.5.2016 30.5.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015 16.5.2016 3.6.2016
Návrh programu 11. zasedání ZO 23.5.2016 3.6.2016
Narizeni SVS MVP pasmo Zlin 24.5.2016 13.6.2016
Opatření obecné povahy 24.5.2016  13.6.2016
Závěrečný účet DSO 8.6.2016 27.6.2016
Nařízení SVS zrušení MVP pásma SVS  15.6.2016 13.7.2016
SP Dálnice D49 30.6.2016 27.7.2016
VPS k provádění výkonu státní správy 30.6.2016 8.8.2016
Nařízení SVS zrušení MVP pásma SVS 13.7.2016 8.8.2016
Nařízení SVS k vymezení MVP pásma SVS 13.7.2016 8.8.2016
Veřejná vyhláška-doručení návrhu Územního plánu 1.7.2016 25.8.2016
Nařizení SVS MVP pásmo Rackova 9.8.2016 8.9.2016
Návrh programu 12. zasedání ZO - 25.8.2016 16.8.2016  8.9.2016
Stanovení minimálního počtu členů OVK 8.8.2016  3.11.2016
Informace o volebním okrsku voleb 7. - 8. 10. 2016 22.8.2016 3.11.2016
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 26.8.2016 3.11.2016 

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Příloha 1. 

Příloha 2. 

9.9.2016   10.11.2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev

krajů a Senátu Parlamentu ČR

22.9.2016 3.11.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních poz. 30.9.2016 10.11.2016

Oznámení záměru – Poldr U Rovní

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.


30.9.2016 10.11.2016 
Návrh programu 13. zasedání ZO  18.10.2016 3.11.2016
Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku 30.11.2016 20.12.2016
Vyhláška č. 2 o veřejném pořádku 10.11.2016 7.12.2016 
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na r. 2017  28.11.2016 20.12.2016 
Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva 7.12.2016  20.12.2016 
Ukončení řizení Žeranovice poldr U Rovni  20.12.2016 20.1.2017 
Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce   29.12.2016 29.1.2017