Archiv 2016

Vyvěšeno

 

Sejmuto

06.01.2016

Smlouva o výkonu některých činností obecní policie

28.1.2016

13.01.2016

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku

Opatření č 1.

Opatření č 2.

Opatřeni č 3.

11.02.2016

27.01.2016

Přerušení řízení předběžná otázka R49

27.02. 2016

10.2.2016

Záměr prodeje obecního pozemku

11.02.2016

03.03.2016

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Příloha 1.

03.06.2016

7.3.2016

Návrh rozpočtu roku 2016

31.03.2016

11.3.2016

Návrh rozpočtu DSO r. 2016

29.03.2016

14.3.2016

10. verejne zasedani O.Z. návrh programu

29.03.2016

21.3.2016

Veřejná vyhláška k R49

07.04.2016

11.04.2016

Obecné závazná vyhlaška 12016

29.04.2016

28.04.2016

Veřejná vyhláška k R49

16.05.2016

28.04.2016

Veřejná vyhláška od finančníhé uřadu

Příloha č.1

Příloha č.2

03.06.2016

04.05.2016

Narizeni SVS MVP pasmo Frystak

23.05.2016

05.05.2016

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Holešovsko za r.2015

23.05.2016

10.05.2016

Nařízení SVS o zřízení ochranného pásma Fryšták

30.05.2016

13.05.2016

Nařízení SVS o ukončení opatření z roku 2015

30.05.2016

16.05.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015

03.06.2016

23.05.2016

Návrh programu 11. zasedání ZO

03.06.2016

24.05.2016

Narizeni SVS MVP pasmo Zlin

13.06.2016

24.05.2016

Opatření obecné povahy

13.06.2016

08.06.2016

Závěrečný účet DSO

27.06.2016

15.06.2016

Nařízení SVS zrušení MVP pásma SVS

13.07.2016

30.06.2016

SP Dálnice D49

27.07.2016

30.06.2016

VPS k provádění výkonu státní správy

08.08.2016

01.07.2016

Veřejná vyhláška-doručení návrhu Územního plánu

25.08.2016

13.07.2016

Nařízení SVS zrušení MVP pásma SVS

08.08.2016

13.07.2016

Nařízení SVS k vymezení MVP pásma SVS

08.08.2016

08.08.2016

Stanovení minimálního počtu členů OVK

03.11.2016

09.08.2016

Nařizení SVS MVP pásmo Rackova

08.09.2016

16.08.2016

Návrh programu 12. zasedání ZO - 25.8.2016

08.09.2016

22.08.2016

Informace o volebním okrsku voleb 7. - 8. 10. 2016

03.11.2016

26.08.2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

03.11.2016

09.09.2016

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Příloha 1.

Příloha 2.

10.11.2016

22.09.2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev

krajů a Senátu Parlamentu ČR

03.11.2016

30.09.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních poz.

10.11.2016

30.09.2016

Oznámení záměru – Poldr U Rovní

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

 

10.11.2016

18.10.2016

Návrh programu 13. zasedání ZO

07.11.2016

10.11.2016

Vyhláška č. 2 o veřejném pořádku

07.12.2016

28.11.2016

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na r. 2017

20.12.2016

30.11.2016

Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku

20.12.2016

07.12.2016

Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva

20.12.2016

20.12.2016

Ukončení řizení Žeranovice poldr U Rovni

20.01.2017

29.12.2016

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce

29.01.2017