Archiv 2016

Vyvěšeno   Sejmuto
06.01.2016 Smlouva o výkonu některých činností obecní policie 28.1.2016

13.01.2016

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku

Opatření č 1.

Opatření č 2.

Opatřeni č 3.

11.02.2016

27.01.2016

Přerušení řízení předběžná otázka R49

27.02. 2016

10.2.2016

Záměr prodeje obecního pozemku 

11.02.2016

03.03.2016

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Příloha 1.

03.06.2016

7.3.2016

Návrh rozpočtu roku 2016

 

31.03.2016 
11.3.2016 Návrh rozpočtu DSO r. 2016 29.03.2016 
14.3.2016 10. verejne zasedani  O.Z. návrh programu 29.03.2016 
21.3.2016 Veřejná vyhláška k R49 07.04.2016 
11.04.2016  Obecné závazná vyhlaška 12016 29.04.2016 
28.04.2016 Veřejná vyhláška k R49 16.05.2016

28.04.2016 

Veřejná vyhláška od finančníhé uřadu

Příloha č.1

Příloha č.2

03.06.2016
04.05.2016 Narizeni SVS MVP pasmo Frystak 23.05.2016
05.05.2016 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Holešovsko za r.2015 23.05.2016

10.05.2016

Nařízení SVS o zřízení ochranného pásma Fryšták

30.05.2016

13.05.2016

Nařízení SVS o ukončení opatření z roku 2015

30.05.2016
16.05.2016 Závěrečný účet obce za rok 2015 03.06.2016
23.05.2016 Návrh programu 11. zasedání ZO 03.06.2016
24.05.2016 Narizeni SVS MVP pasmo Zlin 13.06.2016
24.05.2016 Opatření obecné povahy 13.06.2016
08.06.2016 Závěrečný účet DSO 27.06.2016
15.06.2016 Nařízení SVS zrušení MVP pásma SVS  13.07.2016
30.06.2016 SP Dálnice D49 27.07.2016
30.06.2016 VPS k provádění výkonu státní správy 08.08.2016
01.07.2016 Veřejná vyhláška-doručení návrhu Územního plánu 25.08.2016
13.07.2016 Nařízení SVS zrušení MVP pásma SVS 08.08.2016
13.07.2016 Nařízení SVS k vymezení MVP pásma SVS 08.08.2016
08.08.2016  Stanovení minimálního počtu členů OVK 03.11.2016
09.08.2016 Nařizení SVS MVP pásmo Rackova 08.09.2016
16.08.2016  Návrh programu 12. zasedání ZO - 25.8.2016 08.09.2016
22.08.2016 Informace o volebním okrsku voleb 7. - 8. 10. 2016 03.11.2016
26.08.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 03.11.2016 
09.09.2016  

Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Příloha 1. 

Příloha 2. 

10.11.2016

22.09.2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev

krajů a Senátu Parlamentu ČR

03.11.2016
30.09.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních poz. 10.11.2016

30.09.2016

Oznámení záměru – Poldr U Rovní

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.


10.11.2016 
18.10.2016 Návrh programu 13. zasedání ZO  07.11.2016
10.11.2016 Vyhláška č. 2 o veřejném pořádku 07.12.2016 
28.11.2016 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Holešovsko na r. 2017  20.12.2016 
30.11.2016 Oznámení o záměru prodeje obecního pozemku 20.12.2016
07.12.2016  Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva 20.12.2016 
20.12.2016 Ukončení řizení Žeranovice poldr U Rovni  20.01.2017 
29.12.2016 Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce   29.01.2017