Oznámení o možnosti podat připomínky k rozpracovanému územnímu plánu obce Žeranovice.

 

Pokud má někdo z občanů připomínky k návrhu  rozpracovaného územního plánu obce, může je podat v písemné podobě na podatelnu

Městského úřadu v Holešově.

 

S návrhem územního plánu se můžete seznámit na níže uvedené adrese.

 

http://www.holesov.cz/mestsky-urad/utvar-uzemniho-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-rozpracovana/uzemni-plan-zeranovice