se koná   3. 12. 2014 v 18.00 hod

 

Místo konání: sál na zámku

 

PROGRAM:     1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a přečtení zápisu z

............................ ustanovujícího jednání zastupitelstva.

                          2. Návrh Směrnice obce Žeranovice č. 1/2014

                              / Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu/                         

                          3. Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce.

                          4. Návrh na zrušení usnesení O.Z. č. 4 ze dne 18.8.2014 /odkup pozemku

..............................p.č.670/10 /

                          5. Ustanovení kulturního a sociálního výboru obce

                          6. Ustanovení inventurních komisí k inventarizaci materiálu obce.

                          7. Projednání rozpočtového výhledu fin. hospodaření obce na období  2015 – 17

                          8. Návrh na rozšíření pracovního úvazku pani Tomaníkové.

                          9. Projednání smlouvy č. 14220766 o poskytnutí podpory ze Státního fondu

...............................životního prostředí.

                          10. Diskuze

 

Všichni jste srdečně zváni……